Suosikit

Lappeenrannan kaupunki ei jatka monitoimiareenan mahdollisen sijaintipaikan selvitystyötä Kivenkadun osalta

JULKAISTU 3.4.2024, 10.00

Jääkiekkomaalivahti ja jääkiekkopelaaja.

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston asettama työryhmä on selvittänyt mahdollisia monitoimiareenan sijaintipaikkoja keskustan alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa työryhmä tutustui 41 erilaiseen vaihtoehtoon, joista jatkoselvitykseen valittiin neljä sijaintia: Weeran kortteli, torikortteli, Kivenkadun alue ja Armilan alue.

Työryhmä selvitti hyvässä yhteistyössä Laptuote-säätiön kanssa mahdollisuutta sijoittaa monitoimiareena Kivenkadulle. Osapuolet totesivat tapaamisessaan kuitenkin yhteisesti, että kaupunki ei jatka selvitystä Kivenkadun osalta. Syyt selvityksen lopettamiseen ovat toiminnallisia ja taloudellisia.

Sijainti Kivenkadulla on ongelmallinen erityisesti lentokentän takia. Käytännössä lentoestepintoja koskevat korkeusrajoitukset tarkoittavat sitä, että areena olisi jouduttu rakentamaan niin, että jääpinnan taso olisi noin 5 metriä maanpinnan alapuolella. Tämä aiheuttaisi toiminnallisuudelle niin areenan sisällä kuin ulkopuolisissa liikennejärjestelyissä suuria haasteita.

Jatkoselvityksessä kävi myös ilmi, että Laptuotteen toiminta olisi pitänyt siirtää riittävän lähelle nykyistä sijaintia ja/tai hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Nykyiseen yli 4 000 neliömetrin tiloihin verrattuna Laptuote arvioi, että heille olisi riittänyt noin 3 000 neliömetrin tilat uudessa sijainnissa. Kaupungin selvityksessä valmiita rakennuksia tähän tarkoitukseen ei kuitenkaan löytynyt.

Uusien tilojen rakentamisen ja Laptuote-kiinteistön maanhankintakustannuksen sijainnista ja tilojen laatuvaatimuksista riippuen on arvioitu kustantavan noin 9 miljoonaa euroa. Laptuotteen kiinteistön hankinnan lisäksi kaupunki joutuisi ostamaan viereisiä maa-alueita, jos monitoimiareena rakennettaisiin Kivenkadulle. Edellä kerrottuun hintaan tulisi siten vielä lisää maanhankintakustannuksia.

Lisäkustannuksia olisi todennäköisesti tullut merkittävästi myös Kivenkadun viereisestä teollisuusraiteesta, jonka vuoksi rakennusaikainen kaivanto tulisi toteuttaa riittävän syvänä. Lisäksi alueen maaperä tulisi puhdistaa, sillä monitoimiareena olisi Kivenkadun vaihtoehdossa sijoitettu osin entiselle ratapihan alueelle.

Kaikki nämä kustannukset jäisivät kaupungin kustannuksiksi, sillä Kivenkadulla ei olisi mahdollista saada rakennusoikeuden myyntituloa, maankäyttökorvauksia tai tontin vuokratuloja areenaan liittyvistä rakennuksista.

Lappeenrannan kaupunki kiittää Laptuote-säätiötä hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä selvityksen osalta.

Lisätietoja:

Joonas Grönlund, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 69 9984, joonas.gronlund@lappeenranta.fi