Suosikit

Lappeenrannan kaupungin tulos poikkeusvuodelta 2023 odotetun hyvä

JULKAISTU 5.2.2024, 12.00

Alustavien lukujen perusteella Lappeenrannan kaupungin vuoden 2023 tulos tulee olemaan noin 28 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vahva tulos johtuu sote-uudistuksen verohännästä. Kaupunki ei ottanut uutta lainaa viime vuonna, mutta seuraavina vuosina lainakanta kasvaa nopeasti suurten rakennusinvestointien vuoksi.

Ilmakuva Lappeenrannan kaupunginlahdelta. Saimaata, satamaa, rakennuksia, maastoa.

Kuntien vuoden 2023 verokertymä oli poikkeuksellinen sote-uudistuksen voimaantulovuonna. Aiempien vuosien verotuloja kertyi vielä korkeamman veroprosentin ja yhteisövero-osuuden mukaan. Tämä verohännäksi kutsuttu ajoitustekijä paransi Lappeenrannan tulosta kertaluonteisesti jopa 20 miljoonalla eurolla. Lisäksi sote-uudistuksen verotulojen siirto valtiolle osoittautui neljä miljoonaa euroa liian pieneksi, mikä leikataan tulevina vuosina valtionosuuksista.

Lappeenrannan verokertymä oli 189,5 miljoonaa euroa, mikä on kuusi miljoonaa euroa budjetoitua parempi, kertoo kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja Jari Iskanius.

− Viime vuonna työllisyys oli hyvällä tasolla ja palkkoihin sekä eläkkeisiin tuli huomattavia korotuksia, mikä lisäsi kunnallisveron tuottoa noin viidellä miljoonalla talousarviossa ennakoidusta tasosta. Yhteisöverokertymä alkoi hiipua vuoden loppua kohti, mutta alkuvuoden vahva vire piti kertymän miljoonan verran budjetoitua korkeampana.

Kaupungin oman palvelutoiminnan menot kasvoivat runsaat neljä prosenttia. Nettomenojen kasvu oli lähemmäs kuusi prosenttia, koska toimintatuottojen kertymä väheni muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alenemisen vuoksi. Menoja kasvattivat etenkin palkkojen sopimuskorotukset. Energiakulut puolestaan alenivat vuodesta 2022.

− Toimialoilla oli paikoin talousarvion ylityspaineita, mutta huomattavia poikkeamia ei kuitenkaan ole tulossa. Opetustoimen kustannuksia kasvatti valmistavan opetuksen kysynnän kasvu. Teatterin tulotavoite jäi alhaisen katsojamäärän myötä alle talousarvion. Rakentamisen hiipuminen pysäytti kaupungin tonttikaupan ja se näkyi myös rakennusvalvonnan tuotoissa, valottaa Iskanius.

Kaupungin vuosikatteeksi on muodostumassa runsaat 62 miljoonaa euroa.

− Kun sote-uudistuksen kertaluonteiset noin 24 miljoonan euron vaikutukset verorahoituksessa eliminoidaan, on vertailukelpoinen vuosikate noin 38 miljoonaa euroa.

Lainakanta ei kasvanut toistaiseksi

Nettoinvestointeja toteutui runsaan 26 miljoonan euron arvosta. Sekä talonrakennuksen että yhdyskuntatekniikan hankkeita siirtyi seuraavalle vuodelle ja investointeihin käytettiin noin 15 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän.

− Suurin investointikohde oli Sammontalo, jonka rakentamiseen käytettiin 11,5 miljoonaa euroa. Rakennuksiin investoitiin kaikkiaan 17,6 miljoonaa euroa. Yhdyskuntatekniikkaa rakennettiin kuudella miljoonalla eurolla.

Liikuntapaikkarakentamisessa merkittävin kohde oli Sammonlahden keinonurmipallokentän rakentaminen.

Poikkeuksellisen vahvan vuosikatteen ja siirtyneiden investointien ansiosta kaupungin lainakanta ei kasvanut vuonna 2023. Iskaniuksen mukaan lähivuosien investointiohjelma on kuitenkin mittava ja taloussuunnitelman mukainen lainakannan kasvu on 74 miljoonaa vuoden 2026 loppuun mennessä.

− Ilman viime vuoden tuomaa puskuria lainakannan kasvu olisi noin 100 miljoonaa euroa.

Kaikki tilinpäätöstiedot ovat alustavia. Tarkemmat tilinpäätöstiedot tulevat julki, kun kaupunginhallitus saa tilinpäätöksen käsiteltäväkseen 25.3.2024. Valtuustoon tilinpäätös etenee tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen 3. kesäkuuta.

Lisätietoja:

Jari Iskanius, talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 040 631 6231, jari.iskanius@lappeenranta.fi