Suosikit

Lappeenrannan kaupungin monitoimiareenan selvitystyötä koskevaan kyselyyn tuli yli 1 500 vastausta – valtaosan mielestä areena Kauppatorilla edistäisi elinvoimaa ja elävyyttä

JULKAISTU 29.5.2023, 13.44

Lappeenrannan kaupunki järjesti monitoimiareenan selvitystyötä koskevan infotilaisuuden huhtikuun 2023 lopussa ja avasi sen jälkeen kyselyn, jossa oli mahdollista kommentoida areenan mahdolliseen sijoittautumiseen liittyviä vaihtoehtoja. Kahden viikon ajan avoinna olleeseen kyselyyn tuli 1 502 vastausta.

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiän mukaan vastaajista 77 % ilmoitti asuvansa Lappeenrannassa, 17 % muualla Suomessa ja 6 % muualla Etelä-Karjalassa. Vastaajista valtaosa 74 % toivoi areenaa toteutettavaksi yleensä ydinkeskustaan.

– Kyselyyn vastanneista valtaosan (75 %) mielestä areena nykyiselle Kauppatorille sijoitettuna edistäisi Lappeenrannan elinvoimaa ja elävyyttä sekä lisäisi asiakasvirtoja keskustan muihin palveluihin.

Suurin osa (76 %) vastaajista uskoi toriareenan toteutuessaan myös lisäävän Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan tapahtumatarjontaa.

– Vastaajat toivoivat toriareenalle tapahtumia laidasta laitaan aina jääurheilusta ja urheilutapahtumista kulttuuritapahtumiin ja messuihin.

– Valtaosa (60 % ja 67 %) vastaajista uskoo areenan parantavan seuratoiminnan sekä jääurheilun seuratoiminnan toimintaedellytyksiä, Pimiä kertoo.

Jos monitoimiareena sijoitettaisiin toriareenalle, 37 % vastaajista kertoi, että he saapuisivat todennäköisesti areenan tapahtumiin kävellen.

– Yhteensä kevyen liikenteen valitsi vastanneista todennäköisimmäksi kulkumuodoksi 47 % vastanneista ja autolla 28 %, Pimiä toteaa.

Kyselyyn vastanneista 46 % toivoi pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä ensisijaisesti useamman kadun kautta. Suosituimmat vaihtoehdot olivat ajoyhteys Lappeenkadun, Kievarinkadun ja Oksasenkadun kautta sekä ajoyhteys Lappeenkadun ja Kievarinkadun kautta. Suurin osa (52 %) vastaajista ei ottanut kuitenkaan kysymykseen kantaa.

Kyselyssä pyydettiin näkemyksiä ja kommentteja myös monitoimiareenan toteutukseen. Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuoren mukaan 50 % vastaajista toivoi monitoimiareenaa toteutettavaksi yhdistettynä torikortteliin erillisen rakennuksen sijaan ja 21 % erillisenä rakennuksena.

– Pääsisäänkäyntiä toivottiin ensisijaisesti Oksasenkadun puolelta, mutta todettakoon, että 29 % vastaajista ei ottanut pääsisäänkäynnin sijaintiin kantaa.

Kauppatoria toivottiin siirrettäväksi toiseen sijaintiin, mikäli areena toteutetaan torille

Vastaajista enemmistön mielestä paras ratkaisu Kauppatorin sijoituspaikaksi jatkossa olisi Kauppatorin siirtäminen pois nykyisestä sijainnistaan

– Kyselyssä ehdotetuista sijainneista eniten vastauksia parhaaksi vaihtoehdoksi sai kaupungintalon edustatori ja toiseksi eniten Marianaukio.

– Niin ikään kauppahallin toivottiin ensisijaisesti siirtyvän pois nykyisestä sijainnistaan Kauppatorin mukana uuteen. Tätä mieltä oli 44 % vastaajista, kun 38 % ei ottanut kantaa asiaan, Veijovuori selvittää.

Vastaajista 38 % oli sitä mieltä, että Adolf Ehrnroothin aukio Rakuunamäellä olisi hyvä paikka markkinoiden järjestämiseen, mutta samaan kysymykseen liittyviä kielteisiä vastauksia kertyi kuitenkin 36 % ja 26 % ei ottanut kysymykseen kantaa.

Kaupungin selvitys valmistuu 30.6. mennessä

Lappeenrannan kaupungin valmistelussa oleva oma selvitys monitoimiareenaan liittyen valmistuu 30.6. mennessä.

– Huhti-toukokuussa toteutetun kyselyn vastaukset huomioidaan selvitystyössä. Kaupunginvaltuusto tutustuu selvitykseen ja tekee monitoimiareenan selvitykseen liittyen päätöksensä tulevan syksyn aikana.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa 2020, että Kisapuiston nykyisen liigajäähallin korvaava uusi jääareena toteutetaan Kisapuistoon. Kisapuiston hankesuunnittelu odottaa keskustan monitoimiareenan selvitystyön etenemistä, mutta alueen vireillä oleva asemakaavamuutos on valmistelussa.

Lisätietoja:

Monitoimiareenan sijoittautumista koskevista vaihtoehdoista:

Maarit Pimiä, kaupunginarkkitehti
puh. 040 653 0745, maarit.pimia@lappeenranta.fi

Monitoimiareenan selvitystyön etenemisestä yleisesti:

Kimmo Jarva, kaupunginjohtaja
puh. 040 844 2000, kimmo.jarva@lappeenranta.fi

Joonas Grönlund, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
puh. 0400 699 984, joonas.gronlund@lappeenranta.fi

Toriareenan kyselyn kooste