Suosikit

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen palveluverkkoesitys julkaistu – esitystä voi kommentoida 2.2.2024 mennessä

JULKAISTU 11.1.2024, 15.45

Värikyniä ja paperilla piirros.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2022 talousarvion yhteydessä käynnistää palveluverkkoselvityksen vuoden 2023 aikana. Kaupungin laatimat selvitys ja esitys ovat nyt valmistuneet, ja valtuuston on tarkoitus päättää palveluverkosta kokouksessaan 4.3.2024.

Palveluverkkoselvitys on Lappeenrannan ennustettuun väkilukuun ja erityisesti lasten ja nuorten määriin perustuva arvio siitä, mitä päiväkoteja, kouluja, kirjastoja ja liikuntatiloja Lappeenrannassa olisi perusteltua olla tulevaisuudessa. Palveluverkkoselvityksessä kerrotaan, mitkä päiväkodit, koulut ja kirjastot eri asuinalueilla Lappeenrannassa tarvitaan, ja mitä rakennuksia on perusteltua peruskorjata tai korvata uusilla rakennuksilla.

Taustalla eri lähtökohtia

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Juhani Junnilaisen palveluverkkoesitystä on laadittu seuraavista lähtökohdista.

Valtuuston päätettäväksi valmisteltavassa esityksessä vuonna 2036 perusopetuksen käyttöön varataan tilaa oppilasta kohden suunnilleen vuoden 2023 tilannetta vastaava määrä. Koulujen yhteyteen pyritään sijoittamaan myös muita lasten ja nuorten palveluiden sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimintoja. Palveluverkko suunnitellaan niin, että kaupungin kaikkien talonrakennusinvestointien ja pääomavuokravastuiden määrä voi olla vuosina 2023–2036 enintään 300 miljoonaa euroa. 

Lasten ja nuorten palveluiden rahoituspohja perustuu lasten ja nuorten määrään. Koska Lappeenrannan lasten ja nuorten määrä vähenee voimakkaasti ja toiminnan järjestämiseen halutaan käyttää edelleen saman verran rahaa yhtä lasta ja nuorta kohden, esitetään palveluverkkoselvityksessä useita ehdotuksia toiminnan uudelleenjärjestelyistä eri asuinalueilla.

Selvityksessä esitetyillä muutoksilla pyritään välttämään irtisanomisia ja osa-aikaistamisia. Henkilöstön määrä sopeutunee muutokseen pääosin eläköitymisten kautta. Palveluverkkoesityksessä on huomioitu työpaikkojen ja asuntorakentamisen määrän kasvu varaamalla oppilaspaikkoihin väljyyttä alueille, joille on varattu tontteja uudisrakentamiselle.

Esitystä voi kommentoida 2.2. mennessä – asukastilaisuudet järjestetään 17.1. ja 23.1.

Palveluverkkoa koskevaan esitykseen voi tutustua sähköisesti kaupungin verkkosivustolla. Verkkosivuilla esitellään myös tarkemmin selvitykseen liittyviä taustoja ja päätöksenteon aikataulua.

Lappeenrannan kaupunki pyytää vapaamuotoisia lausuntoja palveluverkkoesityksestä, jotka huomioidaan asian käsittelyssä. Lausunnot tulee antaa kirjallisena 2.2.2024 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen winkki@lappeenranta.fi, jättämällä ne kirjallisesti Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelupiste Winkkiin tai lähettämällä kirjepostina osoitteeseen Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Kaupunki järjestää selvitykseen liittyen myös kaksi kaikille tarkoitettua ja samansisältöistä esittely- ja keskustelutilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 17.1. klo 18 Joutsenon koulun ruokalassa ja toinen 23.1. klo 18 Lappeenrannan kaupungintalolla valtuustosalissa. Molempiin on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä, ja osallistumislinkit tulevat lappeenranta.fi etusivulle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua.

Tämä tiedote löytyy englanniksi Lappeenrannan kaupungin kotisivulta osoitteessa https://lappeenranta.fi/en.

Lisätietoja:

Juhani Junnilainen, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja
puh. 040 190 6270, juhani.junnilainen@lappeenranta.fi

Jukka Mielikäinen, projektijohtaja, Lappeenrannan Toimitilat Oy
puh. 0400 753 489, jukka.mielikainen@lappeenranta.fi