Suosikit

Lappeenrannan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteisiin muutoksia

JULKAISTU 25.1.2024, 08.30

Jouko-linja-auto LUT yliopiston edustalla.

Lappeenrannan kaupunki on tarkastellut uudelleen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteita. Kaupunki on tehnyt tarkastelutyön yhdessä konsultin kanssa. Palvelutasotavoitteisiin ja palvelutasoluokituksen kriteeristöön ehdotettiin tarkastelun perusteella muutoksia, jotka kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.1.2024.

Joukkoliikenteen palvelutasotavoitteilla pyritään muun muassa siihen, että joukkoliikenne on sujuvaa, toimivaa ja houkuttelevaa matkustajille, kertoo Lappeenrannan seudun joukkoliikennepäällikkö Terhi Koski.

– Tarkoituksenamme on, että matkustajat pääsevät sujuvasti ja kohtuuajassa liikkumaan joukkoliikennettä käyttäen haluamiinsa paikkoihin. Palvelutasotavoitteiden määrittelytyössä osallistimmekin myös kuntalaisia avoimissa asukastilaisuuksissa.   

Palvelutasotavoitteita on muutettu nyt osittain siksi, että Lappeenrannan joukkoliikennealue on laajentunut 1.1.2024 alkaen Lappeenrannan lisäksi Imatralle muodostaen yhden seudullisen joukkoliikennealueen – Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen.

− Seudullisen toiminnan myötä on tärkeää määritellä palvelutasotavoitteet koko Lappeenrannan seudun joukkoliikenteen alueella. Ne luovat pohjan ja tavoitetilan joukkoliikenteen suunnittelulle. Nyt oli oikea ajankohta tarkastella määriteltyjä palvelutasoja uudelleen. Imatran kaupunki määrittelee samaan aikaan oman alueensa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet. Nämä palvelutasotavoitteet tulevat ohjaamaan joukkoliikenteen ratkaisuja, huomioiden käytettävissä olevat resurssit, sanoo Koski.

Seudullisesta joukkoliikennealueesta huolimatta Lappeenrannan ja Imatran kaupungit päättävät siis edelleen oman sisäisen joukkoliikenteensä palvelutasotavoitteista ja rahoituksesta. Kaupunkien välisen joukkoliikenteen palvelutasotavoitteista ja rahoituksesta päättää seudullinen viranomainen.

Kaupungin eri alueiden palvelutasoluokituksia on laskettu tai nostettu

Lappeenrannan joukkoliikenteen palvelutaso on jaettu seitsemään eri luokkaan, jolla jokaisella on omat määrälliset tavoitteensa. Palvelutasotavoitteiden luokituksen kriteeristö on esitetty erikseen talviliikenteen ja kesäliikenteen osalta. Palvelutasoluokan määräävillä kriteereillä tarkoitetaan tekijöitä, joiden perusteella tarkasteltava liikenne sijoitetaan kuhunkin palvelutasoluokkaan.

Palvelutasoluokituksen kriteeristön muutokset ovat seuraavat:

 • Liikennöintiaika: Luokka I: Lauantain liikenteen alkamisaika klo 6.00 -> 7.00, Sunnuntain liikenteen alkamisaika klo 7.00 -> 9.00
 • Vuoroväli: Luokka I: Lauantai vuoroväli 20 min -> 30 min, Sunnuntai vuoroväli 20 min -> 30 min
 • Vuoroväli: Luokka II: Lauantai vuoroväli 30 min -> 45 min, Sunnuntai vuoroväli 30 min -> 45 min

Palvelutasotavoitteiden muutokset eri alueilla ovat seuraavat:

 • Joutsenon alueella Pulpin alueen luokitusta nostettu VI -> V
 • Yliopisto – keskusta välin luokkaa I on jatkettu Matkakeskukselle asti
 • Pikisaaren luokitusta nostettu VI -> V
 • Mattilan ja Mäntylän alueen luokitusta laskettu III -> V
 • Karhuvuoren luokitusta on laskettu III -> IV
 • Keskustan ja Lauritsalan välin luokkaa II jatkettu Asemakadulle asti
 • Sataman alue on poistettu palvelutasoluokituksesta
 • Karjalantie 6-tien liittymästä Lauritsalaan on nostettu luokasta IV -> III
 • Pajarilan teollisuusalue ja Pajarilantie on huomioitu palvelutasoluokituksessa luokalla VII

Lappeenrannan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet on määritelty aiemmin Lappeenrannan joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassa 2018–2030. Nyt edellä mainitut palvelutasotavoitteet korvaavat joukkoliikennepoliittisessa ohjelmassa määritellyt palvelutasotavoitteet.

Uusien palvelutasotavoitteiden määrittelytyöhön kaupungin ja konsultin lisäksi osallistuivat asukastilaisuuksien kautta kuntalaisia, työpajan kautta kaupunkikehityslautakunnan jäseniä sekä kommenttipyynnöllä kaupungin vaikuttamistoimielimiä. Palvelutasotavoitteiden määrittelytyössä on huomioitu väestökeskittymät, työ- ja opiskelupaikat sekä eri sidosryhmät.

Oheismateriaali: joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet kartalla sekä palvelutasoluokituksen kriteeristöt. Palvelutasoluokat on kuvattu kartassa eri väreillä. Määräävät kriteerit on merkitty taulukossa lihavoinnila ja tummemmalla taustavärillä.

Lisätietoja:

Terhi Koski, joukkoliikennepäällikkö
Puh: 040 651 5599, terhi.koski@lappeenranta.fi

Olli Hirvonen, kaupungininsinööri
Puh: 040 670 1566, olli.hirvonen@lappeenranta.fi

Lappeenrannan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet.pdf