Suosikit

Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran kaupunginhallitukset käsittelevät Itä-Suomen koulun tulevaisuutta

JULKAISTU 11.1.2024, 10.43

Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran kaupunkien viranhaltijat esittävät kaupunginhallituksilleen Itä-Suomen koulun toimintaa lakkautettavaksi. Yhdessä valmistellun esityksen taustalla on kaupunkien tarve mukauttaa palveluverkkoa lapsimäärien mukaiseksi. Lakkautusesitystä perustellaan kaupunkien oppilasmäärien laskulla.

Kolmen kaupungin alueella tällä hetkellä toimivan koulun toiminnasta vastaa Lappeenrannan, Imatran ja Joensuun perustama Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö, jonka hallituksen toimivaltaan kuuluu päätöksenteko koulutoiminnasta. Hallitus koostuu Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran kaupunkien sekä LUT-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston nimeämistä jäsenistä. Kaupungit rahoittavat koulun toimintaa välillisesti kotikuntakorvausten kautta.

Itä-Suomen koulun toiminnan päättymisellä olisi merkittävä ja myönteinen vaikutus kaupunkien talouteen ja lasten ja nuorten palveluverkon laajuuden ja laadun turvaamiseen. Kaupungit korostavat, että oppilasmäärän muutoksessa on ajateltava palveluverkkoa ja talouden vaikutuksia kaikkien kaupunkien palveluissa olevien lasten näkökulmasta. 

Esitetyn muutoksen taustalla on myös sen jouheva toteuttaminen. Muutos voidaan toteuttaa kerralla. Peruskoulun oppilaiden siirtyminen kaupunkien kouluihin onnistuu, kun muutos resursoidaan riittävällä tavalla. Lukiolaisten siirtyminen Itä-Suomen koulun opetuksesta kaupunkien lukioihin arvioidaan ongelmattomaksi. Esitetyn ratkaisun toteutuessa kaupungit varmistavat siirtyville oppilaille kaupunkien nykyisiä opetussuunnitelmia laajemman venäjänkielisen opetuksen. 

Ratkaisulla mahdollistettaisiin Lappeenrannassa usean muun yksikön jatko

Lappeenrannassa Itä-Suomen koulun tulevaisuutta tarkastellaan osana kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen palveluverkkoselvitystä, josta kaupunginvaltuusto päättää kevään 2024 aikana.  

Pelkästään Lappeenrannassa Itä-Suomen koulua koskevalla esitetyllä ratkaisulla säästettäisiin muihin lasten ja nuorten palveluihin yli miljoona euroa. Säästö syntyy kotikuntakorvausten päättymisestä. Lappeenranta maksoi Itä-Suomen koululle noin 1,7 miljoonaa euroa kotikuntakorvausta vuonna 2023. Itä-Suomen koulun Lappeenrannan yksikössä opiskelee tällä hetkellä noin kaksisataa oppilasta.

Itä-Suomen koulun toiminnan päättymisen taloudellinen vaikutus on suuri. Käytännössä tämä mahdollistaa usean muun lähipalveluyksikön jatkon kotikuntakorvausten kautta sekä tuo vaikutusta investointeihin palveluverkkoselvityksessä kuvatusti Kimpisen koulun peruskorjausta supistavana tekijänä sekä helpottaa hankkeeseen liittyviä väistötilaratkaisuja. 

Lappeenrannan palveluverkkoesitys julkaistaan 11.1.2024, jossa kuvataan myös Itä-Suomen koulun roolia osana palveluverkkoa. Itä-Suomen koulua käsittelevän kaupunginhallituksen kokouksen 15.1.2024 esityslista julkaistaan perjantaina 12.1.2024. 

Lisätietoja:

Juhani Junnilainen
Toimialajohtaja
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 190 6270

Tämä tiedote on englanniksi osoitteessa: Proposal to start negotiations on future of School of Eastern Finland submitted to city boards of Lappeenranta, Joensuu and Imatra - Lappeenranta