Suosikit

Lappeenrannan alueen kestävän matkailun tiekartta on valmistunut – tavoitteena on pienentää matkailijoiden hiilijalanjälkeä ja kasvattaa hiilinieluja

JULKAISTU 11.7.2023, 12.44

Lappeenrannan satamatori, jossa ihmisiä tapahtumassa.

Lappeenrannan alueen kestävän matkailun tiekartta on julkaistu. Ensimmäistä kertaa laaditussa tiekartassa tunnistetaan Lappeenrannan seudun matkailun suurimmat kestävyyshaasteet ja asetetaan yhteinen pitkän tähtäimen päämäärä niihin vastaamiseksi.

Lappeenrannan kaupungin kestävän matkailun strategian tavoitteena on puolittaa matkailijoiden nykyinen hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä ja kasvattaa hiilinieluja lisäämällä kaupunkivihreää.

Kaupungin matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahmanin mukaan matkailun kokonaispäästöistä noin puolet muodostuu liikenteen päästöistä.

– Hiilijalanjäljen pienentäminen lähtee siitä, että kannustamme matkailijoita suosimaan joukkoliikennettä, rautatieverkostoa ja muita kestäviä liikkumismuotoja, kuten pyöräilyä. Informoimme matkailijoita eri liikkumistavoista ja edistämme niiden sujuvuutta ja saavutettavuutta.

Rahman kertoo, että maakunnallisestikin merkittävintä on lähiliikenteen kehittäminen.

– Lappeenrannan vastuulle suunnitteilla oleva Lappeenrannan ja Imatran yhteinen joukkoliikennealue edistää kestävän liikkumisen kehitystä.

Julkisen liikenteen saavutettavuuden lisäksi kehittämistyössä korostetaan kevyen liikenteen mahdollisuuksia kaupungin sisällä ja luontokohteisiin ja tapahtumiin vuodenajasta riippumatta.

– Esimerkiksi Hiekkalinnalla on jo useamman vuoden ajan voinut vuokrata kaupunkipyöriä ja muita erilaisia välineitä. Lisäksi tarjolla on ollut retkipalveluita luontokohteisiin. Viime talvena ensi kertaa järjestetty Talvisatama puolestaan luo ja esittelee keinoja liikkua Saimaalla talvisin, Rahman kertoo.

Kaupunki mittaa tieliikenteen päästötasoa vuosittain, minkä lisäksi neljän vuoden välein toteutetaan liikkumistutkimus.

– Liikkumistutkimuksessa tavoitteeksi on asetettu jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden nosto 55 % vuoteen 2030 mennessä, Rahman sanoo.

Liikenteen lisäksi päästöjä vähennetään myös sillä, että kaupungin palvelurakennukset, kuten uimahallit, kirjastot, museot, kaupunginteatteri, Lappeenranta-sali, sataman lava, kesäteatteri ja linnoituksen rakennukset ovat hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä.

 Suomen suurimman järven eli Saimaan kestävyys on Rahmanin mukaan Lappeenrannalle ensisijaisen tärkeää.

– Tämän lisäksi haluamme parantaa asukkaiden ja matkailijoiden lähiluontokokemuksia keskeisillä matkailualueilla. Lisäämme myös vihreitä keitaita muun muassa linnoituksen alueelle, jonne istutamme vuosittain lehmuksia paikallisten yhteistyökumppaneidemme ja tapahtumakävijöiden avulla.

Kestävä matkailu syntyy vain yhteistyöllä

Lappeenrannan kestävän matkailun tiekartta on laadittu osana VisitFinlandin Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelmaa, joka on alueellisesti goSaimaan toteutusvastuulla. Tiekartta linkittyy myös goSaimaan ja Lappeenrannan kaupungin kehityssuunnitelmaan sekä Glasgow Declaration -ilmastojulistukseen, johon Lappeenranta on sitoutunut. Kaupungin tavoitetta toteutetaan ilmasto-ohjelmalla sekä vuoden 2023 aikana laadittavalla NetZero Cities -toimintaohjelmalla.

– Alueellinen yhteistyö on avain menestykseen niin kestävän matkailun kehittämisessä kuin sen eteen tehtävän työn resurssien varmistamisessa.

– Yhteistyötä tehdään kaupunkiorganisaation tasolla, kun palveluita tuotetaan kestävästi niin asukkaille kuin matkailijoille, ja yhteistyö ulottuu myös koko Etelä-Karjalaan, jossa ratkotaan yhteisiä liikkumisen ja palveluiden saatavuuden haasteita yhdessä yritysten kanssa, Mirka Rahman toteaa.

Lappeenrannan kaupunki ja goSaimaa kannustavat ja kehottavat matkailu- ja tapahtumatoimijoita toimimaan kestävästi ja mukaan yhteistyöhön. Esimerkiksi kaupungin tapahtuma-alueita vuokraavien tahojen tulee noudattaa kaupungin kestävän kehityksen suuntaviivoja, jotka liittyvät muun muassa jätteiden lajitteluun ja polkupyöräpaikkojen lisäämiseen.

Kaupunki ja goSaimaa ovat tukena, mutta kokonaiskuvassa jokainen toimija kuitenkin vastaa omasta toiminnastaan ja sen kestävyydestä.

– Edistämme vastuullisuuden toiminnan yleisen normin ajatusta. Riittävästi koulutusta ja asiantuntijuutta on tarjolla ja tullaan tarjoamaan jatkossakin. Alueena määrittelemme yhteistyötahot ja pyrimme, että rahoitus kestävään matkailuun on löydettävissä ja on jatkuvaa.

– Kannustamme jokaista alueella olevaa yrittäjää olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä Wirma yrityspalveluihin tai goSaimaaseen, jotta voimme esimerkein auttaa yrittäjiä ja muita toimijoita kohti kestävämpää toimintaa, Rahman sanoo.

Lisätietoja:

Mirka Rahman, matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja, Lappeenrannan kaupunki 
puh. 040 849 9161, mirka.rahman@lappeenranta.fi

Kestävän matkailun tiekartta: tutustu klikkaamalla tästä

Tutustu Lappeenrannan kaupungin kestävän matkailun konseptiin myös lyhyen videon kautta.