Suosikit

Kysely varhaiskasvatuksen tarpeesta kesän 2024 aikana

JULKAISTU 8.4.2024, 14.11

Varhaiskasvatuksen toimintaa supistetaan kesäaikana. Varhaiskasvatuksen kesäajan toiminnan järjestämistä varten tarvitaan tiedot lapsenne poissaolosta kesän aikana. 

Lappeenrannan kaupungin päivystävät päiväkodit kesällä 2024:

 • Joutsenon-Lauritsalan alue: Joutsenon päiväkoti, Pontuksen päiväkoti
 • Kesämäen alue: Kesämäen päiväkodin Opintien ja Ylämaan toimipisteet
 • Kimpisen alue: Keltun päiväkoti
 • Sammonlahden alue: Sammontalon päiväkodin Uus-Lavolan toimipiste

Mainitut päiväkodit ovat avoinna tarvittavassa laajuudessa. 
Muut päiväkodit ovat suljettuina 1.7. – 4.8.2024. 

Esiopetus päättyy keväällä 31.5.24. Koulun aloittavan lapsen päivähoitopäätös päättyy 31.7.2024. 
Esiopetus alkaa syksyllä 8.8.24.

Jos varhaiskasvatuksen tarve päättyy toistaiseksi, tulee paikka irtisanoa eDaisyn kautta. Kotihoidontukea ei voi saada samaan aikaan, kun lapsella on varhaiskasvatuspaikka. Lapsen palatessa varhaiskasvatukseen, haetaan paikkaa vähintään neljä kuukautta aikaisemmin.

Lapsenne kesäloma-aika (touko-syyskuulle) pyydetään ilmoittamaan 30.4.2024 mennessä hoitoaikavarauskalenteriin merkitsemällä poissaolot loman ajalle. Jo ilmoitettua lomaa voi muuttaa 30.4.24 asti, jonka jälkeen lomakysely sulkeutuu. Mikäli et pysty käyttämään sähköistä hoitoaikailmoitusta, ota yhteys päiväkodin johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan. 

30.4.24 mennessä Ilmoitettuihin lomiin voi tehdä muutoksia paperilomakkeella 31.5.24 mennessä, joita on saatavilla päiväkodeista ja perhepäivähoidon ohjaajilta. 

Huomatkaa, että tekemänne ilmoitus on sitova. Vain 30.4.2024 mennessä DaisyFamilyssa ilmoitetuista poissaoloista sekä niihin viimeistään 31.5.2024 mennessä paperilomakkeella tehdyistä muutoksista saa alla mainitut Lappeenrannan kaupungin maksuhyvitykset. 

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN LAKISÄÄTEISET POISSAOLOHYVITYKSET

Maksussa hyvitetään ympäri vuoden seuraavat poissaolot:

 • kun lapsi on sairauden vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä
 • kun lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, mak­sua tältä kuukau­delta ei peritä lainkaan
 • kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenteri­kuukau­den toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Heinäkuu 2024 on lapsen heinäkuun varhaiskasvatuksen tarpeesta riippumatta maksuton, jos lapsen nykyinen varhaiskasvatussuhde on alkanut viimeistään elokuussa 2023. Edellä kerrottujen lakisääteisten poissaolohyvitysten lisäksi Lappeenrannan kaupunki antaa lisähyvitystä kesäajan poissaolosta.

Lappeenrannan kaupungin antamien kesäajan poissaolojen lisähyvitysten ehdot ovat:

 • hyvitetään yksi yhdenjaksoinen poissaolojakso, jossa on mukana koko heinäkuu 
 • poissaolon tulee kestää vähintään koko heinäkuun 
 • yhdenjaksoinen poissaolo voi alkaa toukokuun alusta ja kestää syyskuun loppuun.
 • hyvitysjakso voi alkaa ja päättyä keskellä kalenteriviikkoa
 • ilmoitus tehty viimeistään 30.4.24 DaisyFamilyssa
 • muutokset ilmoitettu viimeistään 31.5.24 paperilomakkeella
 • kuukausimaksua hyvitetään, mikäli valitun tuntivälyksen mukaisia tunteja jää käyttämättä.

Hyvityksiin oikeuttavat poissaolot vaihtuvat varauskalenterissa hyvitysmerkinnöiksi toukokuun alkupuolella. 

Esimerkkejä:
 • Lapsi on poissa juhannuksen jälkeen 24.6. alkaen ja palaa 8.8. Tämä poissaoloaika on kokonaan maksuton.
  o    Jos lapselta jää käyttämättä kesä- ja/tai elokuussa valitun tuntivälyksen mukaisia tunteja, hyvitetään loma-ajan päivät ko. kuukauden maksusta keskimääräisen päivähinnan mukaan.
 • Lapsi on poissa 10.6. alkaen ja palaa 29.7. Ylimääräistä poissaolohyvitystä ei saa, koska poissaolo ei kestä koko heinäkuuta. 
  o    Heinäkuu on kuitenkin maksuton, jos lapsen varhaiskasvatussuhde on alkanut viimeistään viime elokuussa.
  o    Kesäkuulta tulee normaali maksu. Kesäkuulta tulisi vain puolikas maksu, jos lapsi ei olisi lainkaan paikalla kesäkuussa.