Suosikit

KT:n lausunto: Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtaja Ding Man sivutoimien kieltämiselle ei ole perusteita

JULKAISTU 10.4.2024, 14.21

Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtaja Ding Man sivutoimet aiheuttivat alkuvuodesta keskustelua. Lappeenrannan kaupunki oli tulkinnut, ettei Man sivutoimille ole viranhaltijalain mukaista estettä.

Asian selkiyttämiseksi Lappeenrannan kaupunki pyysi asiaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n lausunnon. Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa jäseniään valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa. KT on myös kunta- ja hyvinvointialueita palveleva asiantuntijaorganisaatio.

KT on antanut lausuntonsa 4.4.2024.  

Lausunnon mukaan Lappeenrannan kaupungilla ei ole perusteita kieltää Ding Man sivutoimia. Lausunnossaan KT on todennut, että Man hoitamat tehtävät eivät aiheuta esteellisyyttä. Asiassa ei ole KT:n mukaan tullut ilmi, että sivutoimi haittaisi elinvoimajohtajan tehtävän asianmukaista hoitamista. Man hoitamat sivutoimet eivät ole myöskään kaupungin toimintojen kanssa kilpailevaa toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaisi työnantajaa, KT toteaa lausunnossaan. 

Elinvoimajohtaja Ding Ma on tällä hetkellä Syncron Tech Oy:n hallituksen jäsen ja toimii LUT-yliopiston kauppatieteiden kansainvälisessä advisory boardissa. Lausuntoa pyydettäessä Malla oli myös Reim Group Oy:n hallituksen jäsenyys. Hän oli niin ikään osallistunut kertaluontoisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin auditointiryhmään.

– Kaupunki on tulkinnut viranhaltijalakia oikein ja asiaan on nyt saatu KT:n vahvistus. Asia ei johda kohdaltamme enää enempään, vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen selvittää.

KT toteaa lausunnossaan, että asema viranhaltijana ei rajoita perustuslaissa turvattua elinkeinonvapautta ja oikeutta vapaasti valita oman laillinen elinkeinonsa. Sivutoimen kieltäminen edellyttää viranhaltijalaissa määriteltyjä perusteita, jotka elinvoimajohtaja Ding Man kohdalla eivät täyty.

Lisätietoja:

Vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen
Puh. 040 624 1422, tuomo.sallinen@lappeenranta.fi

Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi-Oikkonen
Puh. 040 5779235, paivi.savilampi-oikkonen@lappeenranta.fi