Suosikit

Kaupunki muistuttaa katoilta putoavan lumen ja jään vaaroista – kiinteistön omistajilla velvollisuus valvoa tilannetta

JULKAISTU 26.1.2023, 13.39

Rakennusten katoilla oleva lumimassa ja sään nopea lauhtuminen johtavat siihen, että lumi ja jää putoaa katoilta, joita ei ole varustettu lumiestein tai muilla lumen putoamisen estävin varustein. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä kiinteistöjen pihoilla että katualueilla.

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia rakennustensa katolla olevan lumikuorman seurannasta sekä katolle kertyneen lumen ja jään asianmukaisesta poistamisesta tarpeen mukaan, muistuttaa Lappeenrannan kaupungin rakennetun ympäristön tarkastaja Juho Tuuliainen.

– Isojen hallien omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia ja tarvittaessa poistaa lunta isojen hallien katoilta. Pientalojen katot eivät ole vaarassa lumikuormien takia, mutta katolta putoava lumi ja jää voivat kuitenkin aiheuttaa vaaraa henkilöille ja omaisuudelle sekä pudotessaan rikkoa kattovarusteita kuten sadevesikouruja ja tikkaita.

Katolle kertyvän lumen ja jään poistamisessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua sekä huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta.

– Erityisesti pientalojen osalta suurimmat riskit liittyvät lumenpudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennus ja sen ympäristö sellaisessa kunnossa, että se täyttää jatkuvasti turvallisuuden vaatimukset. Lisäksi ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta velvoittaa suojaamaan kiinteistöjen leikki- ja oleskelualueet sekä rakennuksia ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä.

Alueellista lumikuormaa voi seurata vesiaiheisen tietosivun karttapalvelusta valitsemalla teemaksi lumikuorma. Lisäksi sivulta voi seurata suuntaa antavaa kattojen lumikuormaa eri vuosien rakentamismääräysten mukaan.

Lisätietoja:

Juho Tuuliainen, rakennetun ympäristön tarkastaja, rakennusvalvonta
Puh: 040 661 0951, juho.tuuliainen@lappeenranta.fi