Suosikit

Etelä-Karjalan työllisyysalue valmistautuu TE-palvelujen siirtoon 1.1.2025 Lappeenrannan johdolla

JULKAISTU 26.2.2024, 08.52

Etelä-Karjalan työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden lautakunta piti ensimmäisen kokouksensa ja käynnisti työllisyysjohtajan rekrytoinnin.

Ihmisiä istumassa kokoussalissa pitkän pöydän ääressä.

Eduskunnan viime vuoden maaliskuussa hyväksymän lain mukaisesti TE-palvelut, eli julkiset työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2025 alkaen, jolloin nykyiset TE-toimistot lakkaavat. Uuden lain tahtotilana on edistää työllisyyttä, tuoda palvelut lähemmäksi asiakkaita ja tuoda lisää uusia keinoja yritysten työvoimapulan ratkaisemiseksi.

Suomeen on muodostumassa 45 työllisyysaluetta. Yksi tuleva työllisyysalue on Etelä-Karjalan työllisyysalue, johon kuuluvat kaikki maakunnan kunnat. Vastuukuntana toimii Lappeenranta.

– Etelä-Karjassa on tulevaan muutokseen valmistauduttu jo joulukuusta 2021 alkaen, kertoo Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hankkeen muutosjohtaja Johanna Ilmoni Lappeenrannan kaupungilta.

– Aloitimme silloin valmistelemaan yhteistyössä noin 20 eri toimijan kanssa paitsi työllisyysaluetta myös ekosysteemiä, jonka tavoite on edistää maakunnan elinvoimaa ja työllisyyttä.

Etelä-Karjalassa uudistus koskee noin 11 000 henkilöasiakasta ja tuhansia yritys- ja työnantaja-asiakkaita.  Muutoksessa valtiolta kuntiin siirtyy Etelä-Karjalassa arviolta reilu 100 työntekijää, mikä tarkoittaa myös valtavaa määrää uutta osaamista kuntaorganisaatioon.

Lautakunta ja työllisyysjohtaja

Etelä-Karjalan työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut aloittaa toimintansa vuoden 2025 alussa. Kuntien vastuulla olevat maahanmuuttopalvelut siirtyivät Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksotelta Lappeenrannan kaupungille jo vuoden 2023 alusta.

– Nyt saamme kokonaisuuteen mukaan myös julkiset työvoima- ja elinkeinopalvelut, sanoo Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtaja Ding Ma.  

– Kun hyödynnämme tulevaisuudessa entistä paremmin kuntien työllisyys-, koulutus- ja elinkeinopalveluja sekä rakennamme toimivia verkostoja muiden toimijoiden kanssa, saamme parhaiten asiakkaita hyödyntävän palvelujen kokonaisuuden.

Edellisen hallituksen käynnistämän ja nykyisen hallituksen toimeenpaneman uudistuksen myötä on perustettu Etelä-Karjalan työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden lautakunta, johon kuuluu edustajat kaikista maakunnan kunnista.

– Etelä-Karjalan työllisyys ja maahanmuuttopalvelut tulee vastaamaan koko maakunnan palveluista, lisää juuri työnsä aloittaneen Etelä-Karjalan työvoima- ja maahanmuuttopalveluiden lautakunnan puheenjohtaja Henri Näivä.

Lautakunta päätti ensimmäisessä kokouksessaan 21.2.2024 aloittaa työllisyysjohtajan rekrytoinnin.

– Työllisyysjohtaja vastaa muun muassa työllisyys- ja maahanmuuttopalvelujen kehittämisestä ja strategisesta johtamisesta, Ma sanoo.

– Tämä edellyttää muun muassa paikallisen elinkeinoelämän ja TE-palvelujen tuntemusta sekä vahvaa muutosjohtamisen osaamista.

Työllisyysjohtajan rekrytointia varten perustetaan työryhmä. Tavoitteena on, että uusi johtaja aloittaa työnsä ennen kesää. Hän toimii Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtajan alaisuudessa osana elinvoimapalvelujen vastuualuetta.

– Uudistuksen valmistelu etenee aikataulussa. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että uudistusta valmistellaan alueellamme hyvässä yhteistyössä niin kuntien, Kaakkois-Suomen TE-toimiston, ELY-keskuksen kuin muidenkin toimijoiden kanssa, sanoo Ma.

– Uskomme, että henkilöstön ja palvelujen siirto saadaan toteutettua onnistuneesti ja palvelujen jatkuvuus turvattua kaikille Etelä-Karjalan asukkaille, yrityksille ja työnantajille.

Lisätiedot:

Ding Ma, elinvoimajohtaja, Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 660 4015, ding.ma@lappeenranta.fi

Johanna Ilmoni, muutosjohtaja, Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hanke, Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 754 4710, johanna.ilmoni@lappeenranta.fi

Henri Näivä, puheenjohtaja, Etelä-Karjalan työvoima- ja maahanmuuttopalveluiden lautakunta
puh. 040 643 1879, henri.naiva@lappeenranta.fi