Suosikit

Etelä-Karjalaan muodostuu maakunnan kokoinen työllisyysalue

JULKAISTU 24.11.2023, 14.34

Kahden kättelevän ihmisen kädet.

TE-palvelut eli työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi 1.1.2025 alkaen. Kaikkien kuntien ei ole mahdollista järjestää palveluita itse, vaan monissa maakunnissa on sovittu, että yksi kunta ottaa uudistuksen jälkeen vetovastuun TE-palveluista. Näin tapahtuu myös Etelä-Karjalassa, jossa tämän roolin ottaa Lappeenranta alueen keskuskaupunkina.

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä käsitteli 21.11.2023 työllisyysalueiden muodostumista.

– Ministeriön tiedotteen mukaan Suomeen muodostetaan kaikkiaan 44 työllisyysaluetta, sanoo Lappeenrannan kaupungin elinvoimajohtaja Ding Ma.

– Ja yksi näistä on siis Etelä-Karjalan työllisyysalue, ja maakunnan kuntien kanssa yhteisesti sovitusti Lappeenrannan kaupunki toimii vastuukuntana.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen yksikön päällikkö Mikko Hannula ottaa uutisen ilolla vastaan.

– On hieno asia, että Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmän käsittelyn myötä tulevat työllisyysalueemme Kaakkois-Suomessa kuuluvat niihin alueisiin, jotka saavat jatkaa uudistuksen valmistelua alueillaan.

– Vaikka alueellamme ei ole ollutkaan kuntakokeiluja, olemme monin eri tavoin olleet valtakunnallisesti etumatkalla, ja tämän etumatkan myötä voimme jatkaa luottavaisesti, mutta määrätietoisesti työskentelyä uudistuksen valmistelun äärellä, Hannula sanoo.

Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtaja Jari Saarinen kertoo, että yhteistyö Etelä-Karjalassa on ollut koko prosessin ajan hyvin aikataulutettua, yhteisymmärrykseen pyrkivää ja ennakoivaa tulevan työllisyysalueen, TE-hallinnon ja muiden toimijoiden kesken.

– Kaakkois-Suomen alueella on myös tehty hyvää yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson ja Kouvolan kanssa, hän sanoo tyytyväisenä.

Tavoitteena on saada aikaan paras mahdollinen malli

Tarkalleen ottaen järjestämisvastuu on Lappeenrannan kaupungin organisaatioon kuuluvalla yhteisellä toimielimellä — Etelä-Karjalan työvoima- ja maahanmuuttopalvelujen lautakunnalla. Uusi lautakunta aloittaa työnsä alkuvuodesta 2024.

– Samaan aikaan näiden lakisääteisten julkisten työvoimapalveluiden kanssa rakennetaan Etelä-Karjalassa myös yhteistä elinvoiman ja työllisyyden edistämisen ekosysteemiä, toimintaympäristön muutoksesta vastaava Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hankkeen muutosjohtaja Johanna Ilmoni selittää.

– Tavoitteena on luoda maakunnan tarpeisiin parhaiten soveltuva malli, joka hyödyntää paitsi työllisyys- ja maahanmuuttopalveluja myös kuntien ja alueen koulutus-, elinkeino- ja yrityspalvelujen kokonaisuutta.

Palvelujen saatavuuteen ei tule suuria muutoksia, vaan Etelä-Karjalassa TE-palveluja tarjotaan 1.1.2025 lukien nykyisissä toimipaikoissa Lappeenrannassa ja Imatralla.

– Muiden kuntien lähipalveluiden varmistamiseksi valmisteluaikana ideoidaan uudenlaisia tapoja tuottaa palvelua sekä tullaan kokeilemaan muun muassa virtuaalisia palveluja.

Ilmoni kertoo, että asiakkaat ovat voineet syksyn aikana osallistua valmisteluun muun muassa kyselyjen kautta, ja asiakasosallisuutta tullaan vahvistamaan edelleen.  

– Meille tietenkin on tärkeintä, että pystymme luomaan maakunnan tarpeisiin parhaan mahdollisen palvelun, Ilmoni sanoo.

Mukana TE24-valmistelussa on tällä hetkellä Etelä-Karjalassa noin 20 eri organisaatiota ja toista sataa henkilöä. Sekä Ilmoni että Hannula kiittävät toimijoita valmisteluun osallistumisesta: yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja joustavasti.

Lisätiedot:

Johanna Ilmoni, muutosjohtaja, Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hanke
puh. 040 754 4710, johanna.ilmoni@lappeenranta.fi

Mikko Hannula, yksikön päällikkö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
puh, 0295 029 247, mikko.hannula@ely-keskus.fi

Jari Saarinen, johtaja, Kaakkois-Suomen TE-palvelut
puh 0295 042 200, kirjaamo.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi