Suosikit

Elinvoimaan tarvitaan pitovoimaa, vetovoimaa ja lumovoimaa – Lappeenranta hakee näitä pyöreän pöydän keskusteluissa, joihin kutsutaan eri alojen vaikuttajia

JULKAISTU 8.3.2023, 10.49

Ding Ma valittiin viime lokakuussa Lappeenrannan elinvoimajohtajaksi. Heti nimityksensä jälkeen hän lupasi edistää kaupungin yrityksille suunnattujen palveluiden yhden luukun periaatetta sekä ottaa käyttöön matalan kynnyksen pyöreän pöydän keskustelut, joissa annetaan paikallisille, eli ns. ”oman kylän vaikuttajille” mahdollisuus esittää omia ideoitaan ja osallistua kaupungin kehittämiseen.

Nyt on tullut aika lunastaa lupaukset – palvelulupaus on päivitetty ja kaikille avoimet pyöreän pöydän keskustelut alkavat kiirastorstaina 6.4. Lappeenrannan valtuustosalissa.

– Kaupungin elinvoima koostuu laajasta kokonaisuudesta, johon sidosryhmät voivat – ja joiden pitää – vaikuttaa yhdessä kaupungin kanssa, sanoo Ma.

– Jotta kuntamielikuva on hyvä ja elinkeinoelämä vireää, tarvitaan kaikkien kuntalaisten osallistumista.

Kaupungin tulee toki tehdä oma osansa – esimerkiksi helpottaa yrittäjien tarvitseman avun saamista. Tähän on vastauksena Lappeenrannan uusi palvelulupaus yrityksille: ”sitoudumme vastaamaan kysymyksiin käsittelyyn kahden työpäivän kuluessa”. Tässä on kyse pitovoimasta. Sitä on myös edistyksellinen koulutus- ja palvelutarjonta.

Kaupunki ei ole organisaatio vaan kaikki sen ihmiset

Lappeenranta – kuten moni muukin kunta – on viime vuosina kärsinyt globaaleista ongelmista. Ensin korona pysäytti matkailun ohella alueelle elintärkeän Venäjän kaupan ja vuosi sitten alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan lopetti myös suhteen elpymisen odottamisen.

– Elämme muutosten keskellä. Globaalin toimintaympäristön vaikeudet yhdistettynä kansallisiin haasteisiin ja tuleviin uudistuksiin luovat painetta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävälle kehitykselle kunnissa, Ma selittää.

– Nyt jos koskaan tarvitsemme tiiviimpää ajatustenvaihtoa, yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista, jotta löytäisimme haasteista ne Lappeenrannalle sopivat mahdollisuudet.

Man mukaan tähän tarvitaan vetovoimaa, jota kyllä on, mutta joka täytyy löytää ja nimetä. Tätä varten kaupunki ottaa käyttöön yhteisen pyöreän pöydän keskustelualustan, jossa paikalliset vaikuttajat pääsevät ääneen esittelemään omia ajatuksiaan yrityselämästä, koulutuksesta, tutkimuksesta ja muista elinvoimalle tärkeistä asioista.

– Niistä voimme koota yhteistä polkua kohti Lappeenrannan kestävää menestystä, Ma visioi.

– Ensimmäinen kaikille avoin keskustelu pidetään kiirastorstaina Lappeenrannan kaupungintalolla valtuustosalissa kello 18 alkaen. Alustajaksi saamme kaikkien tunteman menestyneen lappeenrantalaisyrittäjän Lasse Kurrosen, ja kommenttipuheenvuoron esittää Peter Westerbacka.

Tilaisuus saa jatkoa 11.5., jolloin Janne Heikkinen Spindrivestä alustaa aiheesta Lappeenrannan elinvoima startup-yrittäjän näkökulmasta. Ennen lomia 1.6. valtuustosalissa kuullaan vielä LAB-ammattikorkeakoulun rehtoria Turo Kilpeläistä, jonka aihe on ammattikorkeakoulun rooli Lappeenrannan TKI-toiminnassa.

– Sarja jatkuu syksyllä 7.9., jolloin Timo Multanen ja Tapani Suni käyttävät puheenvuorot Lappeenrannan elinvoimasta kasvollisten omistajien näkökulmasta, Ma kertoo.

– Tarkoitus on jatkaa näitä kaikille avoimia tilaisuuksia myös tämän jälkeen, ja olemme etsimässä sopivia alustajia. Täytyy muistaa, että myös kolmannen sektorin toimijat ovat hyvin tärkeitä niin veto-, pito- kuin lumovoimallekin.

Hyviä esimerkkejä lumovoimasta voisivat olla erilaiset luonto-, urheilu ja kulttuurielämykset sekä palvelut.

Ma lupaa, että asia ei jää pelkästään puheeksi.

– Lopputuloksena saadaan konkreettiset keinot ja toimenpide-ehdotukset, joita käydään toteuttamaan yhdessä.

Ma muistuttaa vielä lopuksi, että nämä pyöreän pöydän keskustelut ovat hyvä täydennys jo aiemmin käyttöön otetuille Wirman järjestämille toimialojen suunnittelutalkoisiin sekä kaupunginvaltuuston kokousten kyselytuntikonseptiin, joka lanseerattiin maaliskuun kokouksen yhteydessä..

– Vuoden 2022 aikana toteutettiin seitsemät suunnittelutalkoot, joiden tuloksena saatiin yli 200 kehittämistoimenpide-ehdotusta, Ma sanoo.

– Kyselytunnilla valtuutetuilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää tiiviitä kysymyksiä asiantuntijoille, Ensimmäinen kyselytunti koski matkailua ja se sai erittäin hyvän vastaanoton sekä valtuuston, että asukkaiden keskuudessa.

Lisätiedot:

Ding Ma
Elinvoimajohtaja
p. 040 660 4015
ding.ma@lappeenranta.fi