Suosikit

Ekhva tiedottaa: Etelä-Karjalan hyvinvointialue haluaa panostaa lasten ja nuorten tukemiseen

JULKAISTU 25.5.2023, 12.48

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan keskiviikkona 24.5.2023 psyykkaritoimintaan liittyvää valtuustoaloitetta. Psyykkarit ovat psykiatrisia sairaanhoitajia, jotka koulujen arjessa antavat tukea psyykkisesti oireileville ja tukea tarvitseville oppilaille.

Aluehallituksen päätöksen perusteella vakinaistettiin kolmen psyykkarin tehtävät hyvinvointialueen omana toimintana. Samalla aluehallitus päätti jatkaa eniten tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyspalvelujen kokonaisvaltaista kehittämistä yhteistyössä alueen kuntien, koulujen, varhaiskasvatuksen ja oppilashuollon toimijoiden sekä seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

– Nyt tehdyn päätöksen perusteella tehdään jatkokehittämistyötä aiemmin käytössä olleeseen malliin perustuen jo kesän ja tulevan syksyn aikana. Yhteistyössä koulujen ja muiden toimijoiden kanssa kehitetään entistäkin paremmat toimintamallit, joilla voimme tukea vaikeimmin oireilevia lapsia ja nuoria oikea-aikaisesti, sanoo arjen tuen ja toimintakyvyn toimialuejohtaja Anu Koivumäki.

Päätös piti sisällään ajatuksen siitä, että Etelä-Karjalassa pyrittäisiin löytämään nykyistä tehokkaammat toimintamallit puuttua lasten ja nuorten oireilun taustalla oleviin asioihin.

– Päätöksellä turvataan koko maakunnan lasten ja nuorten jalkautuvia palveluita huomioiden varsin hyväksi koettu psyykkaritoiminnan malli. Vaikka mallia täysin sellaisenaan ei ole tarkoitus jatkaa, on meillä mahdollisuus jatkossa etsiä ratkaisut, joilla hyvinvointialue kykenee löytämään vielä parempia tapoja tukea perheitä, lapsia ja nuoria ajoissa sekä löytää keinoja puuttua laaja-alaisesti ennemminkin ongelmien taustalla oleviin asioihin kuin pelkkiin oireisiin, täsmentää hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointi ja hyvinvoinnin haasteet ovat nousseet keskusteluun niin hyvinvointialueen, koulujen, viranomaisten ja kuntien keskuudessa. Selvitys psyykkarityön tarpeesta, vaikuttavuudesta ja toteuttamisesta on ollut käynnissä yhteistyössä Etelä-Karjalan peruskouluissa. Selvitys vaatii vielä jatkotyöskentelyä, mutta tähän mennessä on hyvin laajasti käynyt selväksi, että psyykkaritoiminta ei yksin pysty ratkaisemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnissa etenkin mielenterveys ja päihdeongelmien kautta esille nousevia haasteita kouluissa. Selvitys lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja lakisääteisen oppilashuollon toiminnan kehittämisestä jatkuu. Tavoitteena on, että selvitys valmistuu ensimmäisten yhteisten toimenpide-ehdotusten osalta lokakuun 2023 loppuun mennessä ja esitellään aluehallitukselle marraskuussa 2023.

Selvityksen jälkeen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvää kokonaisuutta ja yhteistyötä kehitetään kuntien ja erityisesti opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa laajempana kokonaisuutena. Psyykkarityötä sekä muita toimia viedään eteenpäin selvityksen perusteella tarkoituksenmukaisella tavalla koko maakunnan lasten ja nuorten hyväksi.

Lisätietoja medialle:

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen Arjen tuen ja toimintakyvyn toimialueen toimialuejohtaja Anu Koivumäki, anu.koivumaki@ekhva.fi p. 040 768 8783

Etelä-Karjalan hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen,
sally.leskinen@ekhva.fi p. 040 638 6436