Suosikit

Asiakaspalvelukeskus Winkki sai kiitosta toiminnastaan, toiveissa entistä laajemmat palvelut ja isommat tilat

JULKAISTU 3.3.2023, 15.26

Kaupungintalolla sijaitseva asiakaspalvelukeskus Winkki kysyi alkuvuodesta asiakkailtaan palautetta toiminnastaan. Kysely oli jatkoa kaksi vuotta sitten tehtyyn Winkin 10-vuotispalautekyselyyn. Kyselyn tulokset toimivat pohjana jatkuvalle palveluiden kehittämiselle.

– Saadut tulokset osoittivat, että päivittäin moninaisiin kysymyksiin eri kanavissa vastaavat asiakaspalvelijat ovat onnistuneet työssään hyvin, iloitsee Lappeenrannan kaupungin matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja Mirka Rahman.

– Saimme ulkoisilta asiakkailta kaikkiaan 160 vastausta, mikä on reilusti enemmän kuin kaksi vuotta sitten. Vastausten joukossa oli runsaasti avointa palautetta.

Vastausten pisteiden keskiarvo oli 3,5, mikä kertoo, että asiakkaat arvioivat palvelua hyväksi ja erittäin hyväksi. Rahman kertoo, että palvelu koettiin tärkeäksi, ystävälliseksi ja osaavaksi.

– Winkille toivottiin isompia tiloja ja asiakkaat näkivät matkailuneuvonnan ja Winkin yhdistämisen hyvänä mahdollisuutena, hän sanoo.

– Uutena asiana olemme päättäneet, että Winkki tulee jatkossa toimimaan sekä kirjastolla että kaupungintalolla varmistaakseen kulttuurituotantojen sekä joukkoliikenteen lippujen saavutettavuuden. Kirjastolla asiakaspalvelu toimii yhdessä matkailuneuvonnan kanssa.

Pidempää aukioloa ja laajempaa palvelutarjontaa

Asiakaspalvelukoordinaattori Sari Joronen kertoo puolestaan, että asiakaspalvelun pisteiden kävijämäärät alkoivat kasvaa tilanteen palatessa normaaliin vuoden 2022 aikana, mutta asiakkaat ovat palanneet hitaasti kulttuurituotantojen pariin. Hyvä signaali on kuitenkin se, että vastauksissa toivottiin paitsi Winkin pidempää aukioloa myös uusia lippupalveluja.

– Peräti 80 asiakasta toivoi vastauksissaan, että ryhtyisimme myymään esimerkiksi uimahalli- ja konserttilippuja, museokortteja sekä risteilylippuja, Joronen sanoo.

– Winkki myy kaupunginorkesterin lippujen ohella muitakin Lappeenranta-salissa järjestettäviä konserttituotantoja.

Jo sovittuja vuoden 2023 kehityskohteita ovat kansainvälisten asiakkaiden haltuunotto: materiaalit ja opastus, kierrokset ja infot, uuden joukkoliikennejärjestelmän lipunmyynti ja uudet kulttuuripalveluiden tuotteet Lippupisteen uuden sopimuksen myötä.

Lisätiedot:

Asiakaspalvelukoordinaattori
Sari Joronen
040 661 5318
sari.joronen@lappeenranta.fi

Matkailu-, markkinointi- ja asiakaspalvelujohtaja
Mirka Rahman
040 849 9161
mirka.rahman@lappeenranta.fi

Winkki lukuina

  • Vuonna 2022 Winkillä oli noin 23 000 asiakaskohtaamista.
  • Noin 40 % palvelusta oli kulttuuripalveluiden myyntiä, 50 % joukkoliikennettä ja 5 % muiden kaupungin toimintojen palveluja ja neuvontaa, ja 5 % muuta neuvonta.
  • Asiakkaista 75 % käy paikan päällä 25 % jakautuu sähköpostitse, puhelimitse ja chatin kautta otettaviin yhteyksiin.