Suosikit

Kehittämishankkeet

Mikä on hanke?

Lappeenrannan kaupungilla hankkeet toimivat työkaluina strategian toimeenpanoon ja perustoiminnan kehittämiseen. Hankkeiden avulla ratkaistaan muun muassa monia käytännön ongelmia sekä kehitetään uusia palveluita. Yleensä hankkeissa on mukana toimijoita eri organisaatioista, jotka myös rahoittavat hanketta kukin omalla panoksellaan.

Tällä sivustolla on kunkin hankkeen hankekortilla ilmoitettu hankkeen kokonaiskustannukset, joka sisältää kaikkien rahoittajien osuuden eli hankkeen kaikki kulut. Lappeenrannan kaupungin oma budjetti ilmaisee vain Lappeenrannan kaupungin osuuden hankkeessa. Kaupunki saa kuitenkin usein avustusta hankkeisiin muualta, kuten maakuntaliitoilta, ministeriöiltä tai Euroopan unionin ohjelmista. Oma rahoitus kertoo Lappeenrannan kaupungille todellisuudessa maksettavaksi jäävä hankkeen omarahoitusosuuden. Hankkeiden omarahoitusosuudet vaihtelevat rahoitusinstrumentista (esimerkiksi EAKR, Horizon Europe, Interreg, ESR) riippuen 0 % - 50 %. Investointihankkeissa omarahoitusosuus voi olla jopa 90 %.

Nimi Alkaa Päättyy Vastuualue Rahoitusohjelma
01.01.2024 01.06.2025

Kadut ja ympäristö

Kaupunkikehityksen toimiala

YM Vesiensuojelun tehostamisohjelma

01.03.2023 30.06.2024

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

Kadut ja ympäristö

Keskisuurten kaupunkiseutujen julkisen henkilöliikenteen valtionavustus 2023

01.10.2021 30.09.2025

Kadut ja ympäristö

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency