Palvelut
Valitse taso

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan (Kuntalaki 140 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Konsernihallinto:

Kaupunginjohtaja   


Kehitysjohtaja


Strategiajohtaja


II Kaupunginsihteeri / Viestintäjohtaja

§ 2/2018 Hankintapäätös, Verkkosivujen Chat-palvelun kilpailutuksen voittajan valinta
Liite II kaupunginsihteerin päätökseen § 2/2018: Tarjousten avauspöytäkirja, Chat-palvelun hankinta
Liite II kaupunginsihteerin päätökseen § 2/2018: Tarjousten vertailutaulukko, Chat-palvelun hankinta
Nähtävilläoloaika 4.7. -25.7.2018

 

 

Hyvinvoinnin ja sivistyspalvelujen toimiala:

Kulttuuritoimenjohtaja


Opetustoimenjohtaja

  

Varhaiskasvatusjohtaja

§ 20/2018 Lappeen päiväkodin apulaisjohtajan tehtäviin määrääminen ajaksi 1.8.2018 - 31.7.2021
Nähtävilläoloaika 29.6. - 20.7.2018

 

Rehtorit  

Kimpisen lukion rehtori § 2/2018 Henkilöstöpäätös, Historian ja yhteiskuntaopin tuntiopettajan ottaminen Kimpisen lukioon ajaksi 1.8.2018 - 31.7.2019
Nähtävilläoloaika 6.7. -27.7.2018

 

Toimintayksikön esimiehet

Sammolahden koulun Lavolan toimintayksikön esimies § 4/2018 Henkilöstöpäätös, Luokanopettajan sijaisen ottaminen määräajaksi Sammonlahden koulun Lavolan toimintayksikköön
Nähtävilläoloaika 27.6. -18.7.2018

 

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala:

Katuisännöitsijä 

§ 31/kadunpitäjän luvat, Jatkolupa liittyen lupaa § 11/2017/Kadunpitäjänluvat, katualueen vuokraukselle Anni Swanin kadulta, Valtakadulta ja Oikokadulta Rakennusliike Evälahti Oy:lle (ent. Jatke Oy)
Nähtävilläoloaika: 10.7. - 31.7.2018

§ 30/kadunpitäjän luvat, Pallas Rakennus Oy:n aluevuokrasopimus Kauppakatu 62-66 rakennustyömaan tarvitsemalle pyörätiealueelle Lappeenrannassa
Nähtävilläoloaika: 10.7. - 31.7.2018

 

Kaupunginarkkitehti

§ 4 / yleinen päätös, Kaupunkisuunnittelun osallistuminen LAKES ry:n toimintaympäristön kehittämishankkeeseen
Nähtävilläoloaika 26.6. - 17.7.2018 

 

Kaupungingeodeetti

§ 129/kaupungin myymät ja ostamat alueet, tontin 405-15-23-4 myynti
Nähtävilläoloaika 18.7. - 8.8.2018

§ 128/ varaamispäätös, tontin 405-56-64-1 varaaminen
Nähtävilläoloaika 17.7. - 7.8.2018

§ 127/kaupungin myymät ja ostamat alueet, puistoalueen ostaminen kiinteistöstä 405-477-1-185, Ruoholampi
Nähtävilläoloaika: 17.7. - 7.8.2018

§ 126/vuokrasopimukset, kiinteistön 405-69-9901-0 vuokrasopimuksen tarkistus, Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
Nähtävilläoloaika: 16.7. - 6.8.2018

§ 123/varaamispäätös, tontin 405-64-100-2 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 4.7. - 25.7.2018

§ 122/varaamispäätös, tontin 405-68-50-1 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 4.7. - 25.7.2018

§ 121/varaamispäätös, tontin 405-56-66-5 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 3.7. - 24.7.2018

§ 120/ varaamispäätös, tontin 405-69-133-1 varaaminen
Nähtävilläoloaika: 3.7. - 24.7.2018

§ 119/hankintapäätös, kaupungingeodeetin päätös kiinteistön arviolausunnon tilaamisesta GEM Properety Oy
Nähtävilläoloaika: 2.7. - 23.7.2018


Kaupungininsinööri

§ 46/liikennemerkkipäätös, Karhuntien ja Ketuntien liikennemerkit
Nähtävilläoloaika: 13.7. - 3.8.2018

§ 45/liikennemerkkipäätös, Liikennepuisto, LPA liikennemerkit
Nähtävilläoloaika: 13.7. - 3.8.2018

§ 44/hankintapäätös, Kompostiaumojen seulontaurakka 2018, urakoitsijan valinta
Nähtävilläoloaika: 12.7. - 2.8.2018

§ 43/liikennemerkkipäätös, Gallerianraitti pysäköintikieltoalueeksi
Nähtävilläoloaika: 5.7. - 26.7.2018

 

Kunnossapitopäällikkö

 

 

 

Toimialajohtaja

§ 19/Hankintapäätös, Lauritsalan koulukeskuksen esiselvitystyön hankinta
Nähtävilläoloaika: 3.7. - 24.7.2018

§ 20 Hankintapäätös, Lpr:n kaupungin monitoimijäähallin yhteiskuntataloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten analyysin laadinnasta
Nähtävilläoloaika: 3.7. - 24.7.2018

§ 21 Hankintapäätös, Kaukaan koulun keittiön päädyn piha-alueen maanrakennustöistä
Nähtävilläoloaika: 6.7. - 27.7.2018

 

 

 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi:

Ympäristöjohtaja

§ 11 Hankintapäätös, Vesistö- ja ojavesinäytteiden otto ja tutkimus PISARA -hankkeessa.pdf
Nähtävilläoloaika: 4.7 - 25.7.2018

§ 13 Hankintapäätös, Polkupyörän satulan säänsuojan hankinta Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa -hankkeeseen.pdf
Nähtävilläoloaika: 16.7 - 6.8.2018

§ 15 Hankintapäätös, Neuvottelutilan hankinta Pohjolankatu 14 2. kerroksen aulaan.pdf
Nähtävilläoloaika: 17.7 - 7.8.2018

§ 4 Hankintapäätös sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen.pdf
Nähtävilläoloaika: 19.7 - 9.8.2018


Terveysvalvonnan johtaja

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja

§ 17 / 2018 hankintapäätös, Käytetyn sammutusauton suorahankinta (korjattu alv:n osalta)
Nähtävilläoloaika: 9.7. - 30.7.2018

Pelastuspäällikkö

§ 8 /2018 hankintapäätös, Veneen hankinta Saaren vapaapalokuntaan
Nähtävilläoloaika 21.6. -12.7.2018