Suosikit
Verkkoasiointi

Anna palautetta Lappeenrannan kaupungille

Lappeenrannan kaupungin sähköinen palautepalvelun kautta voit antaa kaupungille kiitoksia ja moitteita, kysyä, ehdottaa parannuksia ja ilmoittaa havaitsemistasi epäkohdista tai korjaustarpeista. Voit myös osoittaa palautteen kohdetta koskevan paikan kartalla.

Jos haluat henkilökohtaisen vastauksen, jätä yhteystietosi. Voit lähettää viestisi myös nimettömänä.

Antamasi palaute ohjautuu kaupungin palautejärjestelmään. Palautteisiin vastaavat työyksiköiden nimeämät vastuuhenkilöt. Palautteiden vastausaika on noin viikko. Kaikkiin palautteisiin ei pystytä vastaamaan heti, sillä palautteesi tai kysymyksesi voi edellyttää vastuuhenkilön ja useankin asiantuntijan keskustelua asiasta. He sopivat yhdessä kuka lähettää lopullisen vastauksen. Järjestelmän avulla palautteita voidaan käsitellä samalla tavalla ja hyödyntää kaupungin toiminnan kehittämisessä.

Älä anna palautteissa tai kysymyksissä henkilötietoja, pankkitietoja, varallisuutta tai terveydentilaa koskevia tietoja, eikä mitään muitakaan hyvin arkaluontoisia tai henkilökohtaisia tietoja. Palautekanavan kautta ei pidä lähettää lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja tai oikaisuvaatimuksia vaan viralliset yhteydenotot tulee osoittaa kaupungin kirjaamoon. Arkaluontoisia tietoja sisältävään viestiin ei vastata sähköpostitse. Nämä asiat tulee hoitaa muuten, esimerkiksi soittamalla tai käymällä paikan päällä.

Mikäli palauteen tai kysymyksen lähettäjä antaa järjestelmän kautta julkaisuluvan, palaute tai kysymys voidaan vastauksineen julkaista. Julkaistaessa arvioidaan kuitenkin aina palautteen ja julkaisun viestinnällinen tavoite. Erityisesti pyritään julkaisemaan asiallisia, napakoita ja ajankohtaisia palautteita ja kysymyksiä, joihin annetut vastaukset hyödyttävät muitakin käyttäjiä.

Joskus palautekanavan kautta aloitettu keskustelu ei riitä ja tarvitaan henkilökohtaisempaa vuorovaikutusta. Silloin kannattaa sopia vastaajan kanssa, kuinka asian hoitamista jatketaan palautejärjestelmän ulkopuolella.