Suosikit

Lappeenrannan Ruoholammen hulevesikosteikon rakentaminen on käynnistynyt

JULKAISTU 19.7.2023, 14.13

Kaivuukone Ruoholammen hulevesikosteikolla. Sininen taivas ja havupuustoa takana.

Lappeenrannan Ruoholammella rakennetaan hulevesikosteikkoa. Lappeen koulun läheisyyteen toteutettavan kosteikon rakennustöitä tehdään heinä-elokuun aikana.

Tällä hetkellä alueella kaivetaan kosteikon läntisen alueen vesialueita sekä muodostetaan saaria, vedenalaisia penkereitä ja huoltopenger kosteikon laitaan. Töiden on arvioitu valmistuvan tämän viikon (29) aikana.

Viikon 30 aikana muodostetaan kosteikon keskialueen pato-, rumpu ja allasrakenteet. Viikkojen 31–32 aikana kaivetaan kosteikon yläpuolista aluetta ja muotoillaan kaksitasouoma sekä viimeistellään ympäristön maisemointi ja päästetään vesi tasaisesti koko kosteikon alueelle.

Lappeenrannan kaupungin Greenreality-palvelujen kosteikkoasiantuntija Simo Sihvon mukaan vesiensuojelurakenteiden avulla sidotaan hulevesien mukana kulkevia epäpuhtauksia kosteikon rakenteisiin ja siellä kasvavaan kasvillisuuteen.

– Kosteikon perustaminen ehkäisee Ruoholampeen ja siitä Pien-Saimaaseen kulkeutuvien ravinteiden ja kiintoaineen määrää sekä parantaa alueen monimuotoisuutta. Lisäksi kosteikko tarjoaa alueen asukkaille ja Lappeen koulun oppilaille viihtyisän oppimisympäristön.

Hulevesikosteikko toteutetaan osana Ruoholammen vesiensuojeluhanketta, jota Lappeenrannan kaupunki hallinnoi. Kaupungin ja ELY-keskuksen yhdessä rahoittama hanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Lisätietoja:

Simo Sihvo, projekti-insinööri, vesiensuojelu
Puh. 040 647 3389, simo.sihvo@lappeenranta.fi