Suosikit

Voiska-talon suunnittelu nytkähti eteenpäin

JULKAISTU 27.6.2024, 08.58

Pronssinen veistos vasikasta hyppelemässä, taustalla koulurakennus.

Lappeenrannan kaupungin rakennushanke, jossa Voisalmen päiväkodin, koulun ja kirjaston tilat yhdistetään niin sanotuksi Voiska-taloksi, oli käsiteltävänä sekä kaupunkikehitys- että lasten ja nuorten lautakunnan kesäkuun kokouksissa. Molemmat lautakunnat hyväksyivät hankesuunnitelman.

Rakennettavalla Voiska-talolla turvataan asuinalueen keskeisten varhaiskasvatus-, opetus-, sivistys- ja liikuntapalvelujen yhteiset toiminta- ja kehitysmahdollisuudet kestävästi ja taloudellisesti sekä vahvistetaan alueen vetovoimaa.

– Voiska-taloon sijoittuu viisi varhaiskasvatusryhmää ja kaksi esiopetusryhmää Voisalmen päiväkodin alaisuuteen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jukka Mielikäinen Lappeenrannan Toimitilat Oy:stä.

– Koulupuolelta uuteen taloon siirtyy 10 vuosiluokkien 1–6 perusopetusryhmää sekä kaksi erityisen tuen pienryhmää.

Näiden lisäksi koulun alaisuudessa toimii kuusi kehitysvammaisten lasten ja kehitysvammaisten autisminkirjon lasten ryhmää vuosiluokilla 1–9.

Rakennukseen sijoittuu myös Voisalmen kirjasto ja liikuntasali.

Suunniteltu yhteistyössä käyttäjien kanssa

Voiska-talon toimintaa ohjaavina arvoina ovat yhteisöllisyys, avoimuus ja arvostus. Toiminnan keskiössä on laadukas kasvatus- ja opetustyö ajanmukaisilla työmenetelmillä.

– Lapset, huoltajat sekä kirjaston, päiväkodin ja koulun henkilöstö ovat osallistuneet Voiska-talon suunnitteluun, sanoo Mielikäinen.

– Odotuksia ja toiveita on kartoitettu kyselyillä sekä avoimilla keskustelutilaisuuksilla. Henkilöstöstä muodostetut ydintiimit ovat osallistuneet työpajoihin ja hankekokouksiin.

Tilat tukevat opetussuunnitelman perusteiden mukaista oppimiskäsitystä, jonka mukaan oppija on aktiivinen toimija. Tilat muodostuvat selkeästi hahmottuvista oppimisalueista eli soluista.  Suunnittelussa on myös otettu huomioon se, että 10–20 vuoden päästä oppimis- ja opetusideologiat ja käyttäjämäärät voivat poiketa hyvinkin paljon nykyisestä.

– Solut ovat kuin pienempiä kouluja koulun sisällä sisältäen esimerkiksi tavallisia oppimisen tiloja, eritystiloja ja eteistiloja, Mielikäinen selittää.

– Soluissa onnistuu niin opettajajohtoisemmat tuokiot, ryhmätyöt kuin itsenäisempi opiskelu ja eriyttäminen.

Suunniteltu valmistuminen on syksyllä 2027

Valoisa, avara sekä ääni- ja värimaailmaltaan rauhoittava rakennus valmistuu syksyn 2027 aikana. Aikataulu on kireä ja alueen asemakaava tulee muuttaa. Voiska-talon laajuudeksi on arvioitu laadittuun tilaohjelmaan perustuen 5700 brm² ja hinta-arvioksi 17 600 000 euroa. Kohteen pysyvän osan tulee omistamaan Lappeenrannan kaupunki. Osa rakennuksesta on kaupunginhallituksen 27.5.2024 päätöksen mukaisesti mahdollista toteuttaa siirtokelpoisena ja vuokrata, mikäli se osoittautuu hankinnan edetessä parhaaksi ratkaisuksi.

Voiska-talon tulee valmistua syksyn 2027 aikana ja pysyä sille varatussa kustannusarviossa. Rakentamisen aikainen väistö toteutetaan kaupungin omistuksessa oleviin kouluihin ja päiväkoteihin lukuvuosina 2025–2026 ja 2026–2027 sekä mahdollisesti syyslukukaudella 2027.

Lisätiedot:

Jukka Mielikäinen, projektijohtaja, Lappeenrannan Toimitilat Oy
Puh. 0400 753 489, jukka.mielikainen@lappeenranta.fi