Suosikit

Uusi Kulttuuripolku vie peruskoulun ikäluokat taidelaitoksiin

JULKAISTU 17.4.2024, 11.47

Lappeenrannan perusopetuksen uudistettu kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuripolku tarjoaa kaikille perusopetuksen 1.–9. vuosiluokan oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet tutustua kaupungin kulttuuri- ja taidelaitoksiin. Vuosiluokittainen ja kouluille ilmainen ohjelma varmistaa lasten ja nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia kokea eri taiteenlajeja.

Lasten kulttuurikeskus Metkun toiminnanjohtaja Minna Pirilä-Martti kertoo, että syksyllä 2023 kaikki kaupungin 3.-luokkalaiset kävivät teatterissa katsomassa Yökyöpelit-näytelmän, 4.-luokkalaiset kaupunginorkesterin konsertissa, 6.-luokkalaiset taidenäyttelyssä ja 1.–2.-luokkalaiset kirjastoretkellä.

– Tänä vuonna on 5.-luokkalaisten vuoro tutustua kulttuuri- ja taidelaitoksiin. Kulttuuripolku vie heidät Etelä-Karjalan museoon.

Oppilaat osallistuvat pienryhmissä museon järjestämään työpajaan, jossa tutustutaan historiaan ja Viipurin pienoismalliin. Työpajoja ohjaavat museon amanuenssi Sonja Kinnunen ja museo-opas Raili Leino.

– He pääsevät tutkimaan kaupunkia ja tutustuvat sen valittuihin kohteisiin sekä toteuttavat kaupungille oman äänimaiseman. Vierailun ennakko- ja jatkomateriaalit johdattelevat Suomen historiaan ja kansainvälisyyskasvatukseen, Pirilä-Martti sanoo.

Kulttuuripolun sisältöjen tuottamisesta vastaavat Lappeenrannan kaupungin kulttuurilaitokset eli Lappeenrannan kaupunginkirjasto, Lappeenrannan kaupunginorkesteri, Lappeenrannan kaupunginteatteri ja Lappeenrannan museot. Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku vastaa Kulttuuripolun organisoinnista, tiedottamisesta ja yhteistyöstä koulujen kanssa. Metku vastaa myös luokille maksuttomien kuljetusten organisoinnista, kustannuksista ja aikatauluista.

Kulttuuripolku osana oppilaiden kulttuurikasvatusta

Valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta perustuva Kulttuuripolku antaa oppilaille eväitä kasvaa kulttuurin elinikäiseksi harrastajaksi ja kuluttajaksi sekä esittelee kulttuurialan yhtenä ammatillisena mahdollisuutena.

–  Kulttuurikasvatussuunnitelma toteuttaa Lappeenrannan kaupungin strategiaa edistäen kestävää hyvinvointia, elinikäistä oppimista sekä laaja-alaista osaamista. Kulttuuripolun toiminnassa korostuu myös palveluiden yhdenvertainen saavutettavuus, Pirilä-Martti kuvailee.

– Suunnitelman sisällöt vahvistavat oppilaiden luovuutta, laajentavat heidän käsityksiään taiteesta ja kulttuurista, sekä tarjoavat eväitä ymmärtää kulttuurista moninaisuutta.

Kulttuuripolun rakenteeseen on otettu mallia valtakunnallisesta Taidetestaajat-ohjelmasta. Tavoitteena on, että kulttuurilaitosvierailut voidaan nivoa useamman oppiaineen opetukseen ja tavoitteisiin.

– Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat mukana kunkin vuosiluokan Kulttuuripolku-vierailussa ja sen tavoitteissa, kuten ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ja työelämätaidot ja yrittäjyys, Pirilä-Martti luettelee.

Lisätietoa Kulttuuripolusta ja sen ohjelmasta löytyy Kulttuuripolun verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Minna Pirilä-Martti, Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toiminnanjohtaja
Puh. 040 187 4331, minna.pirila-martti@lappeenranta.fi