Suosikit

Sammonlahden uimarannan uimavesiluokka on edelleen huono

JULKAISTU 15.11.2023, 09.26

Sammonlahden uimarannalta (hiekkaranta) kuva Saimaalle, jossa kaukana näkyy saaria. Sininen taivas.

Lappeenrannan Sammonlahden uimarannan uimavesiluokka on edelleen huono. Uimakaudella 2023 rannalla todettiin kertaalleen heinäkuussa korkeita bakteerimääriä, joten vuonna 2022 uimakaudella hyvästä huonoksi pudonnut uimavesiluokka on määritelty edelleen huonoksi.

Uimarannalla on ollut syksystä 2022 lähtien suositus välttää uimista ja tuo suositus jatkuu edelleen, sanoo Lappeenrannan kaupungin terveystarkastaja Taina Rajala.

– Pitkän ajan seurannan perusteella uimaveden laatu voi olla ajoittain mikrobiologisesti heikentynyt Sammonlahden uimarannalla, ja uimista tulee välttää mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Uimaveden laadun heikentymistä on selvitetty – tilannetta seurataan tehostetusti

Yleisten, isojen käyttäjämäärien uimarantojen eli ns. EU-uimarantojen uimaveden laadun arviointi perustuu sekä yksittäisiin valvontatutkimustuloksiin että pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Uimavesi luokitellaan uimakauden jälkeen erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi neljän uimakauden valvontatutkimustuloksista. Aiemmin Sammonlahden uimarannan uimavesiluokka on ollut erinomainen tai hyvä.

Kun uimarannan uimavesiluokka on huono, tehdään selvitykset veden laatuun vaikuttavista asioista ja mahdollisista toimenpiteistä veden laadun parantamiseksi. Lisäksi päätetään tarvittavista uintirajoituksista. Uiminen joko kielletään tai annetaan suositus uimisen välttämiseksi määräajaksi tai pysyvästi, vähintään yhden uimakauden ajaksi. 

Lappeenrannan kaupungin terveydensuojeluviranomainen on yhteistyössä uimarannan ylläpitäjän eli liikuntatoimen ja ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa pyrkinyt selvittämään syitä heikentyneeseen uimaveden laatuun. Uimarannan läheisyydessä sijaitsevista hulevesikosteikoista ja ojista on otettu vesinäytteitä hulevesien laadun selvittämiseksi. Hulevesituloksista ei ole pystytty tekemään suoria johtopäätöksiä niiden vaikutuksesta uimarannan veden laatuun, mutta on todettu, että rankkojen sateiden jälkeen bakteeripitoisuudet hulevesissä olivat suuria. 

Uimarannalla on oleskellut myös hanhia, joiden ulosteiden on epäilty aiheuttavan veden laadun heikentymistä. Tämä ei kuitenkaan ole varmistunut yksiselitteiseksi syyksi tehtyjen selvityksien myötä. Uimakaudella 2024 uimaveden laatua seurataan edelleen tehostetusti.

Lisätietoja:

Taina Rajala, terveystarkastaja
Puh: 040 5100 265, taina.rajala@lappeenranta.fi

Mika Kivistö, kunnossapitotyönjohtaja, liikuntapaikat
Puh: 040 6372715, mika.kivisto@lappeenranta.fi