Suosikit

Sammonlahden uimarannalla suositellaan välttämään uimista toistaiseksi – ratkaisua hanhen jätöksien ehkäisyyn yritetään löytää

JULKAISTU 11.5.2023, 14.23

Terveydensuojeluviranomainen suosittelee toistaiseksi välttämään uimista Lappeenrannan Sammonlahden uimarannalla mahdollisten terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Pitkänajan seurannan perusteella uimaveden laatu voi olla ajoittain mikrobiologisesti heikentynyt. Sosiaali- ja terveysministeriön yleisiä uimarantoja koskevan asetuksen mukaan uimarannalle tulee asettaa uimakielto tai suositus välttää uimista, mikäli uimavesiluokka on huono, sanoo Lappeenrannan kaupungin terveystarkastaja Taina Rajala.

– Sammonlahden uimarannan osalta on päädytty suosittelemaan uimisen välttämistä, koska uimaveden laatu ei ole ollut jatkuvasti huono.

Sammonlahden uimarannan (Rantaniitynkatu, Lappeenranta) uimavesiluokka putosi hyvästä huonoksi uimakauden 2022 näytetuloksien vuoksi. Sammonlahden uimaranta on yleinen uimaranta ja niin sanottu EU-uimaranta, jossa käy huomattava määrä uimareita ja jonka uimaveden laadun arviointi perustuu yksittäisiin valvontatutkimustuloksiin ja pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Uimavesi luokitellaan uimakauden jälkeen erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi neljän uimakauden valvontatutkimustuloksien perusteella.

Vaikutuksia uimarannan vedenlaatuun selvitetään

Huono uimavesiluokka edellyttää lisäselvityksiä veden laadusta ja veden laatuun vaikuttavista asioista. Uimarannalla on havaittu aikaisempina kesinä näytteenottojen yhteydessä runsaasti hanhia ja hanhien ulosteita, jotka voivat aiheuttaa korkeita bakteerimääriä, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole.

– Asian selvittämiseksi tulevan uimakauden näytteenottojen yhteydessä otetaan myös Sammonlahden uimarannan alueen kosteikoista purkautuvista ojista vesinäytteitä ja pyritään selvittämään hulevesien vaikutuksia veden laatuun. Selvityksiä tehdään yhteistyössä rantaa ylläpitävän liikuntatoimen sekä ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa, sanoo Rajala.

Näytteenotot uimarannoilta käynnistyvät kesäkuun alussa. Sammonlahden uimarannan veden laatua seurataan tehostetusti tulevan uimakauden aikana. Uimaveden laadusta tiedotetaan Lappeenrannan kaupungin nettisivuilla, uimarannoilla sekä tarvittaessa erillisillä tiedotteilla.

Helpottavaa ratkaisua etsitään edelleen ja siivousta tehostetaan

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käsitellyt Myllysaaren, Sammonlahden ja Rauhan uimarantojen valkoposkihanhia koskevaan karkotukseen liittyvän hakemuksen. Päätöksen mukaan lintujen karkotuksessa on mahdollista käyttää dronea, äänikarkotteita, visuaalisia pelotteita sekä aitoja. Kutenkaan emoja ja poikasia ei saa erottaa toisistaan eikä lintuja saa myöskään estää pääsemästä nurmialueille, koska nurmialue kuuluu niiden elinkierron kannalta tärkeisiin alueisiin.

Käytännössä hanhien karkottaminen rannalta on ELY-keskuksen päätöksen perusteella haastavaa. Kaupunki aikoo kuitenkin pyytää vielä tarkennuksia päätöksestä, jotta asiaan löytyisi jonkunlainen helpottava ratkaisu.   

Kaupungin liikuntatoimen kunnossapitopäällikkö Marko Siltamiehen mukaan siivousta uimarannoilla aiotaan kuitenkin tehostaa.

– Liikuntapaikkojen kunnossapitoon esimerkiksi uimarannoille palkataan yksi kausityöntekijä enemmän kuin aiempina vuosina.

Lisätietoja:

Taina Rajala, terveystarkastaja, ympäristötoimi
Puh: 040 510 0265, taina.rajala@lappeenranta.fi

Marko Siltamies, kunnossapitopäällikkö, liikuntatoimi
Puh: 040 653 4888, marko.siltamies@lappeenranta.fi