Suosikit

Lasirakenteisten parvekekaiteiden mahdollinen turvallisuusriski

JULKAISTU 6.4.2023, 12.36

Tukes selvittää Vantaalla Tikkurilassa 2.3.2023 tapahtuneen kuolemaan johtaneen onnettomuuden onnettomuuskohteen parvekekaidejärjestelmän vaatimuksenmukaisuutta. Kohteen parvekekaiteen rakennesuunnitelmien vertailulaskelmat ovat valmistuneet. Muilta osin selvitystyö on vielä kesken, eikä lopullisia päätelmiä voi vielä tehdä.

Tukes on julkaissut 28.3.2023 tiedotteessaan ennakkotietoja vertailulaskelmien osalta. Kaidejärjestelmää koskevat laskentaperusteet on esitetty eurokoodistandardeissa sekä kansallisessa lainsäädännössä. Lujuuslaskennassa käytettävät kuormat ovat tuulikuorma, viivakuorma sekä pistekuorma.

Laskennallisessa selvityksessä on havaittu, että kohteeseen suunniteltu lasityyppi ja tuentatapa ei täytä pistekuormavaatimusta. Vertailulaskelmat on tehty vain kyseisen kohteen parvekekaidejärjestelmälle. Parvekekaiteet suunnitellaan aina kohdekohtaisesti.

Tukesin tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan Tukesin verkkosivuilla: https://tukes.fi/-/vantaalla-kuolemaan-johtaneesta-onnettomuudesta-aloitettu-esitutkinta

Lasikaiteilla varustettujen parvekkeiden käytössä on syytä noudattaa varovaisuutta, koska selvitykset ovat kesken.


Käynnissä olevat luvanvaraiset hankkeet
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee kiinnittää huomiota siihen, että lasirakenteiset kaiteet täyttävät vaatimukset käynnissä olevissa luvanvaraisissa rakennushankkeissa.

Olemassa olevat rakennukset
Viranomaiset tiedottavat olemassa olevia rakennuksia koskevista mahdollisista toimista ja suosituksista jatkoselvitysten valmistuttua.


Tukes on käynnistänyt valvontahankkeen, jolla selvitetään kuinka yleisiä Vantaan onnettomuuskohteen kaltaiset suunnitteluratkaisut ovat.

Rakennusten omistajat, esimerkiksi taloyhtiöt, voivat hankkia asiantuntijan selvittämään oman rakennuksen tilannetta. Yleistä neuvontaa on mahdollista saada rakennusvalvontaviranomaiselta.

Maankäyttö ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Rakennuksen kunnossapitovastuu on rakennuksen omistajalla.

Linkit:

 

Rakennusvalvonta on antanut tämän tiedotteen 6.4.2023.

RAKENNUSVALVONTA


Lisätietoja:
Jarno Junnonen
tarkastusinsinööri
puh. 0400 841 856