Suosikit

Kysely lappeenrantalaisille asumisesta ja yhdyskuntatekniikan palveluista – vastata voi 9.6. asti

JULKAISTU 4.5.2023, 14.57

Lappeenrannan kaupunki on avannut verkkokyselyn asukkaille kaupungin yhdyskuntateknisistä palveluista sekä pelastustoimen ja jätehuollon palveluista. Vastausaikaa on 9.6.2023 asti.

Asukaskyselyn kysymykset koskevat muun muassa katujen ja teiden kuntoa ja kunnossapitoa sekä niiden talvihuoltoa, liikuntapaikkojen ja puistojen hoitoa, jätehuoltoa, katuvalaistusta ja pelastustoimea. Kyselyssä voi antaa myös mielipiteensä oman asunnon ja asuinalueen asioista, kuten liikenneyhteyksistä ja palvelujen saatavuudesta.

Kaupungin infrarakentamisen tuotantopäällikkö Sanni Simonen kannustaa asukkaita vastaamaan kyselyyn, sillä asukkaiden mielipiteet pyritään huomioimaan palvelujen kehittämisessä.

– On tärkeää, että suunnittelijamme ja päättäjämme saavat tiedon siitä, minkälaisia asioita asukkaat katsovat tarpeelliseksi kehittää. Palveluiden käyttäjien näkökanta on olennainen, kun kehitämme heille kohdistettuja toimintoja.

Nettikyselyn ohella toteutetaan otokseen perustuva kirjekysely. Posti tuo kyselykirjeen 600 lappeenrantalaiselle.

Lappeenrannan kysely on osa FCG Finnish Consulting Group Oy:n
toteuttamaa valtakunnallista kyselyä, joka toteutetaan 25 kaupungissa ja kunnassa. Eri paikkakuntien tuloksista laaditaan vertailutaulukko, joka julkaistaan elokuussa.

Lappeenrannan yhdyskuntateknisistä palveluista on tehty kysely jo useana perättäisenä vuotena.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki
Sanni Simonen, tuotantopäällikkö
Puh: 040 158 2832, sanni.simonen@lappeenranta.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy
Heikki Miettinen, tutkimuspäällikkö
Puh: 0500 762 675, heikki.miettinen@fcg.fi