Suosikit

Kuusikoiden kirjanpainajatuhot lisääntyvät hälyttävästi Lappeenrannassa

JULKAISTU 14.12.2023, 13.51

Havupuun runkoa, jossa kirjanpainaja on kaivautuneena puuhun.

Lappeenrannan kaupungin omistamissa metsissä teetettiin marraskuussa 2023 selvitys kirjanpainajan aiheuttamista metsätuhoista. Selvityksessä hyödynnettiin syväoppivaa tekoälymallia, joka havainnoi ilmakuvien pohjalta kuolleiden kuusten keskittymät.

Tuhoja havaittiin tasaisesti eri puolilla Lappeenrantaa. Pahimmat tuhokeskittymät sijoittuivat Hartikkalan, Uus-Lavolan ja Karhuvuoren alueelle. Merkittäviä tuhoalueita löytyi myös Rauhan ja Voisalmen alueelta, kertoo Lappeenrannan kaupungin metsäpäällikkö Janne-Perttu Rantonen.

− Tuhojen laajuus ei tullut yllätyksenä, mutta kyllähän tämä tulos pysäyttää. Kannustan asukkaita ilmoittamaan mahdollisista tuhohavainnoista maaomaisuuden hallinnan metsäyksikköön.

Terveiden puiden poisto tehokkainta tuhojen ehkäisyyn

Kirjanpainajatuhojen ehkäisemiseksi tehokkain menetelmä on poistaa kuolleiden kuusten ympäriltä terveet puut, joissa havaitaan kuoriaisten iskeymiä. Uudistamisessa pyritään suosimaan sekapuustoisuutta metsän tuhoresilienssin vahvistamiseksi.

− Kuolleiden puiden poistaminen ei ehkäise tuhon etenemistä, koska kuoriaiset ovat jo siirtyneet syömään terveitä naapuripuita. Nopea reagointi on ensiarvoisen tärkeää, Rantonen sanoo.

Tuoreimmassa metsätyöohjelmassa torjutaan kirjanpainajatuhojen etenemistä poistamalla iskeymäpuita ja uudistamalla kuusikoita lehtipuilla muun muassa Uus-Lavolassa ja Nuijamaalla. Uudistamista pyritään toteuttamaan pienialaisesti merkittäviä maisemamuutoksia välttäen.

Kirjanpainaja on 0,5 cm pitkä kuusen kaarnan alla lisääntyvä kuoriainen. Kirjanpainajat lisääntyvät etenkin kuivien kesien vaikutuksesta ja voivat pahimmillaan aiheuttaa laajoja kuusten joukkotuhoja. Tuhot ovat lisääntyneet ilmaston lämpenemisen myötä.

Kartta, johon on merkitty punaisella puut, joihin kirjanpainajat ovat tehneet tuhoja.

Kuvassa on esitetty Lappeenrannan keskustaajaman kirjanpainajatilanne elokuussa 2023. Kuolleet puut on merkitty punaisella. Kartalle on merkitty ainoastaan kaupungin maalla sijaitsevat kuolleet puut.

Lisätietoja

Janne-Perttu Rantonen, metsäpäällikkö
Puh: 040 662 0651, janne-perttu.rantonen@lappeenranta.fi