Suosikit

Kivisalmen pumppaamon teho on nostettu alkuperäiseen tasoon

JULKAISTU 20.7.2023, 13.12

Vuoden 2015 helmikuussa käynnistetty Kivisalmen pumppaamo siirtää puhtaampaa vettä Pien-Saimaan länsipuolelle Kivisalmen kautta. Sen avulla on onnistuttu alentamaan selvästi läntisen Pien-Saimaan ravinnepitoisuuksia. Pumppaamon tehoja laskettiin energiansäästön vuoksi talvikaudella 2022–2023, mutta nyt ne nostettu alkuperäiselle tasolle ja pumppaamo siirtää taas vettä 10 m3/s. Virtauksen lisääminen voi vaikeuttaa liikkumista Kivisalmen rullaradan kautta.

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo, että syynä tähän on vesistössä havaitut muutokset.

– Pumppaamon ympäristössä on havaittu lietteen kertymistä. Pien-Saimaan veden laadussa on havaittu samentumista.

– Pien-Saimaalla esiintyy usein sinilevää loppukesästä elo-syyskuussa. Tällä halutaan myös ennaltaehkäistä tätä ilmiötä.

Tulokset eivät näy välittömästi, vaan vaikutus tulee esiin viiveellä noin kuukauden päästä. Tilannetta seurataan ja on mahdollista, että pumppaamon tehoa pudotetaan taas talvikaudella, jolloin ravinnetasot ovat muutenkin alhaisempia.

– Tavoitteena on, että kunnostustoimenpiteet valuma-alueella saadaan sille tasolle, että pumppaamon tehoa voidaan pienentää, Räsänen sanoo.

– Se edellyttää ravinnetasojen laskua valuma-alueella ja erilaisia toimenpiteitä alueella, kuten esimerkiksi kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimista.

Kun tehoja nostetaan, virtaus Kivisalmen ympärillä lisääntyy, mistä voi olla haittaa vesillä liikkuessa. Räsäsen mukaan liikkuminen rullaradan läpi voi olla hankalampaa etenkin liikuttaessa lännestä itään, jos liikkuu kanootilla tai soutuveneellä.

– Veden laadussa virtaaman nosto näkyy veden kirkastumisena, Räsänen toteaa lopuksi.

Lisätiedot:

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan kaupunki
ilkka.rasanen(at)lappeenranta.fi
puh. 0400 815 284