Suosikit

Kimpisen alueella tehdään metsänhoitotöitä 1.–4.2.2023 – Ainonkadun ajoneuvoliikenne siirtyy ke 1.2. hetkellisesti yksikaistaiseksi

JULKAISTU 27.1.2023, 14.01

Lappeenrannan kaupunki poistaa huonokuntoisia puita ja tekee maisemahakkuita Kimpisen metsäalueella 1.–4.2.2023 välisenä aikana. Metsäalueen hoito perustuu vuonna 2020 hyväksyttyyn valtuustoaloitteeseen, jolloin päätettiin alueen maisemanhoidollisesta metsänhoidosta. Työ toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen toteutetaan tammikuussa ja toinen myöhemmin kevättalvella.

Lappeenrannan kaupungin metsäpäällikkö Janne-Perttu Rantosen mukaan ensimmäisessä vaiheessa harvennetaan alueen pohjoisrinteen (Ainonkadun puoli) puustoa sekä poistetaan yksittäisiä vaarallisia puita Neulasepänkadun, Kimpisenkadun ja Mäkikadun tonttien takaa. Lisäksi pururadan varresta kaadetaan yksittäisiä huonokuntoisia puita ja niin kutsutun alakentän ympärys harvennetaan.

– Pohjoisrinteen harvennuksessa hakkuu painottuu huonokuntoisiin puihin. Lisäksi otetaan huomioon maisemanäkökohdat Saimaan suuntaan.

Hakkuu toteutetaan osin kadulta käsin, ja autoliikenne Ainonkadulla siirtyy keskiviikkona 1.2.2023 hetkellisesti yksikaistaiseksi. Kaupunki pahoittelee työstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

– Pyydämme asukkaita välttämään liikkumista työalueella 1.–4.2. välisenä aikana. Turvaetäisyys työkoneisiin on 90 metriä.

– Puutavara ja risut varastoidaan tien varteen, ja ne kuljetetaan alueelta pois mahdollisimman pian, Rantonen sanoo. 

Maisemanhoidollisen metsänhoidon toinen vaihe toteutetaan Rantosen mukaan myöhemmin kevättalvella 2023.

– Tuolloin harvennetaan Kimpisen metsäalueen alikasvosta ja uudistetaan puustoa pienialaisesti yksittäisillä kohteilla. Alueelle jätetään myös käsittelemättömiä osia, joissa puustoa ei jatkossa hoideta tai alikasvosta raivata. Näillä alueilla puusto kaatuu luontaisesti lahoamisen seurauksena eikä sitä kerätä pois.

Lisätietoja:

Janne-Perttu Rantonen, metsäpäällikkö
Puh. 040 662 0651, janne-perttu.rantonen@lappeenranta.fi

Metsänhoitotyömaakartta. Ainonkadun rinteestä ja Kimpisen alakentän ympäristöstä harvennetaan puustoa. Mäkikadun, Kimpisenkadun ja Neulasepänkadun tonttien rajassa poistetaan yksittäisiä vaarallisia puita. Kimpisen metsäalueen sisällä on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita eikä niitä jatkossa käsitellä.

Metsänhoitotyömaakartta. Ainonkadun rinteestä ja Kimpisen alakentän ympäristöstä harvennetaan puustoa. Mäkikadun, Kimpisenkadun ja Neulasepänkadun tonttien rajassa poistetaan yksittäisiä vaarallisia puita. Kimpisen metsäalueen sisällä on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita eikä niitä jatkossa käsitellä.