Suosikit

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva eroaa virastaan

JULKAISTU 21.11.2023, 09.40

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva irtisanoutuu kaupunginjohtajan virasta niin, että hänen virkasuhteensa päättyy 20.5.2024.

Kaupunginhallitus päätti talousarviokokouksen yhteydessä 20.11.2023 käynnistää kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan irtisanomismenettelyn ja esitti valtuustolle tilapäisen valiokunnan perustamista asian valmistelua varten. Asia tuotiin kaupunginhallituksen käsittelyyn esityslistan ulkopuolisena asiana. Kaupunginhallituksen esityksen taustalla oli kaupunginhallituksen perustelujen mukaan ilmeinen luottamuspula kaupunginjohtajan ja valtuuston välillä.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva jätti eronpyyntönsä kaupunginhallitukselle samana päivänä 20.11.2023 hallituksen viikoittaisen kokouksen yhteydessä.    

Kaupunginhallitus merkitsi irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi ja päätti esittää valtuustolle, että se myöntää Kimmo Jarvalle eron kaupunginjohtajan virasta 21.5.2024 lukien.

Asia käsitellään valtuuston ylimääräisessä kokouksessa 27.11.2023.

Kimmo Jarvalla on voimassa oleva johtajasopimus. Johtajasopimuksen mukaan kaupunginjohtajalla on oikeus erokorvaukseen tilanteessa, jossa on käynnistetty irtisanomismenettely luottamuspulan vuoksi. Edellytyksenä erokorvauksen maksamiselle on se, että kaupunginjohtaja irtisanoutuu itse virastaan. Erokorvaus on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Erokorvaus maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi. Asian näin päättyessä kaupunginjohtaja Kimmo Jarvalla on oikeus johtajasopimuksen mukaiseen erokorvaukseen.

Kaupunginjohtajan irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Asian sovinnolliseksi päättämiseksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kimmo Jarvalle tätä pidemmän irtisanomisajan. 

Lisäksi kaupunginhallitus linjasi, että kaupunginjohtaja Kimmo Jarva vapautetaan virkatehtäviensä hoitamisesta irtisanomisaikana. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan virantoimitus päättyy näin ollen 21.11.2023 lukien.

Kaupunginjohtajan tehtäviä hoitaa toistaiseksi apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen. 

Konsernihallinto järjestää lähipäivinä erillisen infotilaisuuden kaupungin henkilöstölle ja heidän edustajilleen, mikäli tälle on tarvetta.

Alla mainitut lisätietoja antavat viranhaltijat eivät kommentoi todettuun luottamuspulaan johtaneita syitä.  

Lisätiedot: 

Apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen
P. 040 624 1422

Henkilöstöjohtaja, vs. kaupunginlakimies Päivi Savilampi-Oikkonen
P. 040 577 9235