Suosikit

Ekhva tiedottaa: Etelä-Karjalan hyvinvointialue esittelee palvelustrategian ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmistelua sekä niihin liittyneen kyselyn tuloksia – tervetuloa avoimiin yleisötilaisuuksiin tiistaina 9.5.2023

JULKAISTU 4.5.2023, 13.34

Etelä-Karjalan hyvinvointialue järjestää tiistaina 9.5.2023 kaksi samansisältöistä avointa yleisötilaisuutta, joissa esitellään palvelustrategian ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen valmisteluun liittyneeseen kyselyyn tulleita vastauksia ja tuloksia sekä palvelustrategian valmisteluun saapuneita kannanottoja. Tilaisuuksissa esitellään ja jatketaan valmisteluun liittyvää osallisuuskierrosta eli tavoitteena on saada yhteisöllisesti tuotettua näkemystä siitä, mihin suuntaan sote- ja pelastustoimen palveluja tulisi kehittää. Tilaisuuksissa ovat paikalla hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen ja strategia- ja hallintojohtaja Kaisa Heino sekä muita hyvinvointialueen asiantuntijoita.

Palvelustrategian osallisuuskierroksen tapahtumiin ovat kaikki asiasta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleita ja ne järjestetään tiistaina 9.5.2023

  • Lappeenrannassa kaupungintalon valtuustosalissa klo 15–16
  • Imatralla kaupungintalon valtuustosalissa klo 17–18
    • ei etäseurantamahdollisuutta
    • ei ennakkoilmoittautumista.

Lämmin kiitos huhtikuun kyselyihin osallistuneille

Palvelustrategiaa ja pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä on valmisteltu kevään aikana laajassa yhteistyössä. Eteläkarjalaisilla asukkailla, sidosryhmillä, hyvinvointialueen henkilöstöllä ja aluevaltuustolla oli mahdollisuus antaa oma näkemyksensä Innoduel-osallisuusprosessissa, jonka kyselyt olivat avoinna huhtikuussa kahden viikon ajan. Osallisuusprosessissa osallistuja vastasi kyselyyn, tuotti omia ajatuksiaan annettuihin aiheisiin ja teki parivertailua kyselyyn jo annetuilla ja järjestelmän satunnaisesti pareiksi arpomilla vastauksilla. Tämän prosessin avulla saimme yhteisöllisesti priorisoidut tulkinnat sote-palvelustrategian ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen kannalta tärkeisiin avoimiin kysymyksiin.

Saimme asukkailta ja sidosryhmiltä avoimia vastauksia yhteensä 3 107 ja äänestyskertoja oli 9 241.

Kaikkien ryhmien (henkilöstö, aluevaltuutetut ja asukkaat/sidosryhmät) avoimia vastauksia saimme yhteensä 8 551 ja äänestyskäyntejä 15 087.

Lämmin kiitos kaikille osallistuneille! Osallistumisaktiivisuus on ollut sydäntä lämmittävää ja jokainen vastaus on meille arvokas.

Asukkaiden ja sidosryhmien kyselyn teemoja olivat ikäihmisten asuminen; matalan kynnyksen palvelut nuorille; lasten ja nuorten saavuttaminen; palvelut lähellä; laadukkaat palvelut; terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy; osallisuus omien palveluiden suunnitteluun; Etelä-Karjalan haasteita; omaishoitajuus; palvelusetelin käyttö; työikäiset työelämän ulkopuolella; yhteistyö ja kumppanuudet; palvelut kauempana; etäpalvelut; pelastuslaitoksen toiminnan kehittäminen; luottamus Pelastuslaitoksen toimintaan; valtioneuvoston pelastustoimelle asettamat strategiset tavoitteet; pelastustoimialan kansalliset arvot ja yhteistyö Pelastuslaitoksen kanssa.

Tiistain 9.5. tilaisuuksissa esittelemme kyselyn tuloksia ja palvelustrategiaan on vielä mahdollista ottaa kantaa.

Palvelustrategia pohjautuu Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiaan

Nyt valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa määritellään strategiatavoitteisiin pohjautuvat palveluiden toteuttamisen periaatteet ja toteutusmallit. Pelastustoimen osalta vastaava dokumentti on palvelutasopäätös.

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiassa, johon palvelustrategia pohjautuu, määritellään alueen tavoiteltavaa tulevaisuutta. Visionamme on olla edelläkävijäyhteisö, jossa on saavutettavat palvelut, Suomen hyvinvoivin väestö ja onnellisimmat työntekijät. Toimintamme tarkoituksena on lisätä asukkaidemme terveyttä, toimintakykyä ja turvaa läpi elämän. ​​​​​​​ Olemme valinneet painopisteiksemme henkilöstöön panostamisen, asiakasprosessien ja sujuvuuden sekä palveluiden porrastuksen kehittämisen. Arvomme – mie turvaan, mie uskallan, mie vastaan, mie välitän – heijastuvat päivittäisessä toiminnassamme.

Aluevaltuusto päättää palvelustrategiasta kesäkuun kokouksessaan.

Lisätiedot medialle:

Kaisa Heino
Strategia- ja hallintojohtaja
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
040 627 5521
kaisa.heino@ekhva.fi