Suosikit

Rakuunamäen Kasarmikadun katusuunnitelma välillä Mannerheiminkatu – Valtakatu on valmisteilla – kaupunki pyytää mielipiteitä asukastilaisuudessa 7.2.

JULKAISTU 30.1.2024, 14.27

Kesäinen maisemakuva Kasarmikadun alusta Rakuunamäen suuntaan. Vihreitä puita, nurmikkoa, takana punaisia tiilirakennuksia.

Lappeenrannan kaupunki on aloittanut katusuunnitelman laatimisen Kasarmikadulle Rakuunamäellä. Katusuunnitelma ja sen toteutus ovat osa Rakuunamäen alueen infran kehittämistä, sanoo kaupungin suunnitteluinsinööri Mia Gerdt.

− Kasarmikatu suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Kaupunki kysyykin mielipiteitä suunnitelmasta lähialueen asukkailta ja järjestää asukastilaisuuden Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1, kokoushuone Venla 1.krs., keskiviikkona 7.2.2024 klo 17–18.

Kadun linjaus muuttuu ja alueelle tulee uusi pyörätie ja jalankulkuväylä

Kasarmikadun linjaus muuttuu välillä Mannerheiminkatu – Vilho Petter Nenosen puisto asemakaavassa määritetyn katualueen mukaiselle kohdalle. Koko suunnitteluosuudelle on suunniteltu ajoradan viereen erillinen yhdistetty pyörätie ja jalankulkuväylä.

− Vilho Petter Nenosen puistosta, uuden katulinjauksen alle jääviä puita poistetaan ja poistetut puut korvataan uusilla istutettavilla puilla. Mannerheiminkadun ja Väinö Valveen kadun välinen osuus rajataan länsireunan tonteista puuistutuksilla, kertoo Gerdt.

Lisäksi Kasarmikadun hulevedet ohjataan kadulta viher- ja puistoalueelle ja saneeraustyön yhteydessä kadun alla sijaitsevaa kunnallistekniikkaa uusitaan. Kasarmikatu on osa erikoiskuljetusten reittiä, mikä on huomioitu suunnitelmassa.

Vuonna 2024 toteutetaan Kasarmikadusta väli Mannerheiminkatu – Vilho Petter Nenosen puisto. Katurakenteen, huleveden sekä kaukolämmön ja katuvalaistuksen uusiminen ja rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2024–25 aikana.  Vuonna 2025 saneeraus jatkuu puiston mutkasta Valtakadulle. Kadulla tehtävien töiden aloittamisesta ilmoitetaan erikseen ennen niiden alkamista.

Liitteet: Kasarmikadun katusuunnitelmaluonnos 1. vaihe ja 2. vaihe.

Lisätiedot:

Mia Gerdt, suunnitteluinsinööri
puh. 0400 840 869, mia.gerdt@lappeenranta.fi

Timo Kalevirta, suunnittelupäällikkö
puh. 040 637 4400, timo.kalevirta@lappeenranta.fi

 

/media/Kasarmikadun katusuunnitelmaluonnos vaihe1.pdf

/media/Kasarmikadun katusuunnitelmaluonnos vaihe2.pdf