Suosikit

Syntyvyyden muutos ja taustatekijät

Lappeenrannassa syntyneiden määrä on laskenut voimakkaasti vuosien 2010–2022 aikana muun maan tavoin. Ikäluokkien koko oli noin 700 lasta 2010-luvun puoliväliin saakka. Sen jälkeen ikäluokkien koko on laskenut 500 lapsen tuntumaan. Erityistä valtakunnallisessa kehityksessä on se, että lasku on merkittävästi suurempaa kuin on ennakoitu. Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteen syntyvyydestä on jääty merkittävästi vuosina 2021–2023. Vuoden 2023 syntyvyys tulee jäämään alle 450 lapseen, kun Tilastokeskuksen ennuste oli 547 syntynyttä.

Syntyneiden määrä on mittaushistorian matalin. Hyvinvointialueelta saadun ennakkotiedon perusteella syntyvyys vuonna 2024 jää vuoden 2023 tasolle. Arvio perustuu kevään 2024 synnytysten laskettuihin aikoihin.

Syntyvyyden laskulle ei ole yhtä osoitettavaa syytä, vaan useat tekijät selittävät syntyvyyden laskua. Suomen syntyvyys laski käytännössä kaikissa väestöryhmissä ja lähes kaikkialla maassa. Aiemmasta poiketen syntyvyys näyttää jäävän pysyvästi matalammalle tasolle.

Kokonaan lapsettomien määrä ja synnytystä myöhempään ikään lykkäävien osuus on kasvanut, mikä osin johtaa pienempään lopulliseen lapsilukuun. Lisäksi etenkin ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut. Tutkimuksissa on todettu, että koska syntyvyyden laskua ei selitä vain yksi tekijä, syntyvyys tuskin kääntyy yksittäisillä toimilla. Huomattavaa on, että Lappeenrannassa lasten muuttoliike ei ole juurikaan vaikuttanut vuosina 2006–2022 syntyneiden ikäluokkien kokoon. Lisääntyvä maahanmuutto voi näkyä tulevaisuudessa lasten määrän kasvuna.

Syntyneet

  • vuosi 2010: 781
  • vuosi 2015: 689
  • vuosi 2016: 624
  • vuosi 2017: 613
  • vuosi 2018: 524
  • vuosi 2019: 521
  • vuosi 2020: 479
  • vuosi 2021: 510
  • vuosi 2022: 506
  • vuosi 2023: 440