Suosikit

Joutsenon alue

Joutsenon alueella lapsimäärä vähenee selvästi. Alueella toimii kolme peruskoulua: Joutsenon, Pulpin ja Korvenkylän koulut. Perusopetuksen oppilasmäärä Korvenkylän, Joutsenon ja Pulpin kouluissa laskee ennusteen mukaan nykyisestä 979 oppilaasta 734 oppilaaseen lukuvuoden 2029–30 alkuun mennessä. Oppilaiden määrä laskee ennusteen perusteella edelleen noin sadalla 2030-luvun alkupuolella. Joutsenon alueen lapsimäärä tarkoittaa, että Korvenkylän ja Pulpin koulujen oppilaat mahtuisivat Joutsenon kouluun viimeistään vuonna 2029. Myös Joutsenon kirjasto mahtuisi Joutsenon koulun tiloihin 2030-luvun alkupuolella.

Korvenkylän koulun uudisrakennusinvestointi on kuitenkin toteutuksessa ja koulu valmistuu vuonna 2024. Nyt käytössä olevista siirtotiloista luovutaan oppilasmäärän mahtuessa uuteen kouluun. Korvenkylän koulun valmistuminen tarkoittaa, että Joutsenon koulussa on reilusti väljyyttä 2030-luvulle tultaessa. Pulpin koulu on myös investointilistalla, mutta peruskorjausta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa, koska Joutsenon alueelle muodostuisi merkittävää tilojen ylikapasiteettia. Pulpin koulun oppilaiden on perusteltua siirtyä Joutsenon kouluun syksystä 2026 lukien. Tarvittaessa maahanmuuttajien valmistavaa opetusta järjestetään Joutsenon koulun lisäksi myös Pontuksen koulussa. Samassa yhteydessä päättyy Pulpin koulussa toimivan sivukirjaston toiminta, jonka asiakkaat siirtyvät Joutsenon kirjaston ja kirjastoauton käyttäjiksi.

Joutsenon kirjastorakennus on myös tulossa peruskorjaukseen tämän vuosikymmenen aikana. Joutsenon koulun tilojen väljentyessä kirjaston toiminta on perusteltua siirtää Joutsenon kouluun.

Pulpin päiväkoti on investointilistalla. Pulpin alueen palvelujen näkökulmasta on perusteltua jatkaa päiväkodin toimintaa tarkemmin määriteltävässä laajuudessa toistaiseksi. Tämä edellyttää Joutsenon kirjaston siirtymistä Joutsenon kouluun. 

Joutsenon alueen osalta on huomioitava, että lapsimäärän perusteella tiloja tulisi vähentää noin 5.000 neliömetriä. Tähän ei päästä millään esitettävällä palveluverkkoratkaisulla.

Muutokset Joutsenon alueella (yhteenveto)

Lukuohje: ensimmäisenä kuvattu ajankohta ja yksikkö, sitten muutos ja sen jälkeen numerotietona vaikutus neliöinä.

Esitys

  • 2026: Pulpin koulu. Koulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät Joutsenon kouluun. Vaikutus neliöinä: -2279.
  • 2026: Pulpin kirjasto. Kirjasto lakkaa. Vaikutus neliöinä: -69.
  • 2026-29: Joutsenon kirjasto. Kirjaston toiminta siirtyy Joutsenon koululle, kun tila vapautuu. Vaikutus neliöinä: -814.

Vaikutus neliöinä yhteensä: -3162

Vaihtoehto 1

  • 2026: Pulpin koulu. Koulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät Joutsenon kouluun. Vaikutus neliöinä: -2279.
  • 2026: Pulpin kirjasto. Kirjasto lakkaa. Vaikutus neliöinä: -69.
  • 2026-29: Joutsenon kirjasto. Kirjaston toiminta siirtyy Joutsenon koululle, kun tila vapautuu. Vaikutus neliöinä: -814.
  • 2027-30: Pulpin päiväkoti. Lakkaa, lapset Joutsenon päiväkotiin. Vaikutus neliöinä :-511.

Vaikutus neliöinä yhteensä: -3673.

Vaihtoehto 2

  •  2026: Pulpin koulu. Koulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät Joutsenon kouluun. Vaikutus neliöinä: -2279.
  • 2026: Pulpin kirjasto. Kirjasto lakkaa. Vaikutus neliöinä: -69.
  • 2027-30: Pulpin päiväkoti. Lakkaa, lapset Joutsenon päiväkotiin. Vaikutus neliöinä: -511.

Vaikutus neliöinä yhteensä -2859.