Suosikit

Sammonlahden alue

Sammonlahden osalta palveluverkkopäätökset on keskeisiltä osiltaan jo tehty ja toteutuksessa. Sammontalo valmistuu vuonna 2025 ja siihen siirtyvät oppilaat nykyisistä Lavolan, Skinnarilan ja Kuusimäen toimintayksiköistä sekä väistötiloissa toimivasta Sammonlahden yläkoulusta. Sammontalon toiminnan alkuvaiheessa Kuusimäen koulurakennus toimii joustotilana, josta luovutaan oppilaiden mahtuessa Sammontaloon.

Palveluverkkopäätöksessä 2020 päätettiin, että "Kourulaan sijoitetaan tilaelementti, jossa voi olla 5 varhaiskasvatusryhmää tai 3 varhaiskasvatusryhmää, esiopetus ja 1-2 vuosiluokkien koulu. Aluksi tilat ovat kokonaan varhaiskasvatuksen käytössä."

Varhaiskasvatus tarvitsee Kourulan päiväkodin tilat jatkossakin kokonaan varhaiskasvatuksen toimintaan. Sammontalon perusopetuksen oppilaskapasiteetti riittää ottamaan vastaan kaikki alueen oppilaat myös Sammonlahden koulun Kuusimäen koulun toimipisteen oppilaaksiottoalueelta. Lisäksi on huomioitava, että Sammonlahden alueella oppilasmäärän ennakoidaan laskevan 2030-luvun alkupuolella selvästi, jolloin erityisesti Lappeen kouluun muodostaa merkittävästi väljyyttä. 

Alueella on tulossa peruskorjaukseen Sammontalon päiväkodin Uus-Lavolan toimintayksikkö. Sammonlahden koulun Lavolan toimipisteen tontilla on varhaiskasvatuksen esiopetustiloja ulkopuoliselta toimijalta vuokratussa elementtipäiväkodissa. Kyseisten yksikköjen sijoittaminen Sammontaloon ja Lappeen koulun yhteyteen on toteutettava tilankäytön tehostamiseksi. 

Sammonlahden alueella järjestetään maahanmuuttajien valmistavaa opetusta ja määrä on ollut kasvussa. Valmistavaa opetusta on mahdollista järjestää Sammontalon lisäksi myös Lappeen koulussa, mikäli se katsotaan perusopetuksen vastuualueella tarkoituksenmukaiseksi.

Muutokset Sammonlahden alueella

Lukuohje: ensimmäisenä kuvattu ajankohta ja yksikkö, sitten muutos ja sen jälkeen numerotietona vaikutus neliöinä.

Esitys

  • 2027-2030: Sammontalon päiväkodin Uus-Lavolan toimintayksikkö. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tilojen sijoittaminen Lappeen koulun tai Sammontalon tiloihin, kun tiloja on vapautunut kouluista riittävästi. Vaikutus neliöinä: -962.
  • Viimeistään 2030 Kuusimäen koulu. Tilasta luovutaan, kun oppilaat mahtuvat Sammontaloon. Vaikutus neliöinä: -1659.

Vaikutus neliöinä yhteensä: -2621.