Suosikit

Monikielisiä kohtaamisia: Just Listen -tapahtumat Lappeenrannan pääkirjastossa huhti-kesäkuussa

JULKAISTU 16.4.2024, 13.04

Kaksi naista lukee kirjaa kirjastossa.

Lappeenrannan pääkirjastolla järjestetään kolme Just listen -tapahtumaa huhti-kesäkuun aikana. Tapahtumissa erikieliset lukijat lukevat katkelman kirjasta omalla kielellään. Kuka tahansa on tervetullut kuuntelemaan, joten kielien ei tarvitse olla osallistujille ennestään tuttuja.

Etelä-Karjalan maahanmuuttopalveluissa koordinaattorina työskentelevä Anita Pölönen kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan rohkeasti tapahtumaan, koska se tarjoaa mahdollisuuden tutustua moniin eri kieliin, joita Lappeenrannan asukkaat käyttävät.

– Olisi hienoa, jos tapahtuman avulla joku tunnistaa seuraavalla kerralla paremmin ohikulkevan kaupunkilaisen puhuman kielen.

– Tilaisuudet ovat myös oiva mahdollisuus esimerkiksi kielten opiskelijoille tai eri kielistä kiinnostuneille kehittää omaa kielitaitoaan, Pölönen jatkaa.

Tavoitteena tuoda ihmiset yhteen ja luoda kohtaamisia

Pölönen toivoo, että tapahtuma toisi yhteen ihmisiä kielitaustasta riippumatta. Tarkoituksena on järjestää matalan kynnyksen tapahtuma, johon kenen tahansa on helppo tulla.

– Tapahtuma tarjoaa rennon ympäristön kohdata muita lappeenrantalaisia, ja auttaa meitä kaikkia tunnistamaan sitä kielten ja kulttuurien rikkautta, jota alueellamme on. Maahan muuttaneet voivat kokea haastavaksi tutustua alueella pidempään asuneisiin ja toisaalta täällä pidempään asuneet voisivat kaivata kohtaamisen paikkoja uusien ihmisten kanssa.

– Pidän erityisen tärkeänä myös sitä, että lukemisen kautta tapahtumaa ovat toteuttamassa alueen erikieliset asukkaat. Jokaisella asukkaalla on jotain annettavaa yhteisölle ja tämä on yksi tapa pitää esillä alueemme monipuolista osaamista kielitaidon näkökulmasta.

Omalla työllään Pölönen haluaa helpottaa muualta muuttaneiden asettumista alueelle. Hän korostaakin, että siihen vaikuttavat niin asenteet kuin alueen rakenteetkin.

– Kotouttamiseen tarvitaan muun muassa helposti saavutettavaa tietoa ja palveluita, jotka mahdollistavat sujuvan asettumisen alueelle. Tämän lisäksi pitää olla syitä, joiden vuoksi halutaan jäädä alueelle, kuten ystävälliset ihmiset tai vaikkapa mieluisa harrastus.

– Osa työtäni on siis tehdä näkyväksi sitä kansainvälistä osaamista, jota alueella on. Tuen myös eri tahoja siinä, että kansainvälinen osaaminen osataan myös ottaa huomioon esimerkiksi työpaikoilla, Pölönen kertoo.

Ilmoittaudu mukaan lukijaksi ottamalla yhteyttä tapahtuman koordinaattoriin sähköpostitse: anita.polonen@lappeenranta.fi.

Just listen -tapahtumat:

  • ma 22.4. klo 17–18 Olli (espanja, gujarati, vietnam ja italia)
  • to 23.5. klo 17–18 Olli
  • to 27.6. klo 17–18 Olli

Lisätietoja:

Anita Pölönen, Etelä-Karjalan maahanmuuttopalveluiden kv-osaaja-/oppilaitoskoordinaattori
Puh. 040 565 5853, anita.polonen@lappeenranta.fi