Suosikit

Lappeenrannan kaupunki pyytää lausunnon elinvoimajohtajan sivutoimista Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta

JULKAISTU 9.2.2024, 12.33

Lappeenrannan kaupunki pyytää Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta lausunnon elinvoimajohtaja Ding Man sivutoimista.

Kunnallinen työmarkkinalaitos eli Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on julkisen sektorin työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa työnantajia sekä neuvottelee valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset. Kunnallinen työmarkkinalaitos myös ohjaa jäseniään palvelussuhdeasioissa.

− Oikeus työhön ja elinkeinonharjoittamiseen on perusoikeus. Työnantaja voi kuitenkin viranhaltijalain mukaan eräin edellytyksin kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen. Tällaisia syitä ovat tilanteet, joissa viranhaltija voi tulla esteelliseksi tehtävässään tai joissa sivutoimi vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen taikka haittaa muutoin tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa myöskään harjoittaa toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa, Lappeenrannan vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen ja henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi-Oikkonen selvittävät. 

Elinvoimajohtaja Ding Ma on tehnyt työnantajalleen Lappeenrannan kaupungille viranhaltijalain mukaisen sivutoimi-ilmoituksen. Kaupunki on tässä yhteydessä tulkinnut, ettei kaupungilla ole oikeutta rajoittaa Ding Man ilmoittamia sivutoimia.

Ding Ma on Syncron Techin ja Reim Groupin hallituksen jäsen. Ding Ma on ilmoituksensa mukaan osallistunut lisäksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiryhmään. Hän on myös LUT-yliopiston kauppatieteiden International Advisory Boardin jäsen.  

− Kaikkien osapuolten kannalta on mielestämme nyt järkevää kysyä asiaan työmarkkinalaitoksen kanta varmasti oikeilla ja perusteellisilla pohjatiedoilla, Sallinen ja Savilampi-Oikkonen toteavat.

Mikäli työmarkkinalaitoksen kanta poikkeaa kaupungin aiemmista tulkinnoista, tulee kaupungin selvittää kaikkien viranhaltijoiden sivutoimia ja hallitusjäsenyyksiä eri organisaatioissa nykyistä tarkemmin.

Lisätiedot:

Tuomo Sallinen, vs. kaupunginjohtaja
Puh: 040 624 1422

Päivi Savilampi-Oikkonen, henkilöstöjohtaja
Puh: 040 577 9235