Suosikit

Espanjan kielen suosio nousussa Lappeenrannan peruskouluissa – A2-kieliryhmien määrä säilyy entisellään tulevana lukuvuotena

JULKAISTU 3.4.2024, 14.49

Koululaiset koulussa opiskelemassa, kaksi reppua tuolien päällä.

Lappeenrannan kaupungin peruskoulujen oppilailla on mahdollisuus aloittaa neljännellä luokalla toisen vieraan kielen (A2-kieli) opiskelu. A2-kieleksi voi valita espanjan, ranskan, saksan tai venäjän kielen.

Perustettaviin ryhmiin voi osallistua myös muiden koulujen oppilaita, jos se on lukujärjestysten näkökulmasta mahdollista ja huoltajat vastaavat koulumatkoista. Mikäli kieliryhmää ei synny omaan lähikouluun, oppilaalle on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa koulusta, johon ryhmä syntyy. Toissijaisen koulupaikan saamisen valintaperusteina noudatetaan lasten ja nuorten lautakunnan määrittelemiä kriteerejä ja periaatteita (s. 8). Kaupungin verkkosivustolla on vapaaehtoisen A2-kielen valintaopas, josta saa tarkempia tietoja vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelusta.

Perusopetuksen opetuksen järjestämiseen lukuvuonna 2024–2025 käytettävät resurssit mahdollistavat sen, että yhteisten resurssien puitteissa voidaan perustaa sellaiset ryhmät, joihin on määräaikaan mennessä ilmoittautunut vähintään 10 oppilasta.

Kolmasluokkalaisten oppilaiden huoltajat ovat tehneet lastensa kielivalinnat syksylle 2024. Kaiken kaikkiaan 39 % ikäluokasta valitsi A2-kielen, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna 2023.

Kaikista A2-kielen valitsijoista 51 % valitsi espanjan, 29 % saksan, 10 % ranskan ja 10 % venäjän kielen. Espanjan kielen suosio jatkaa nousuaan, kun muiden kielien suosio on heikentynyt hieman vuoteen 2023 nähden.

Yhteisillä resursseilla perustetaan saksan kielen ryhmät Joutsenon, Lappeen ja Myllymäen kouluihin. Espanjan kielen ryhmät perustetaan Joutsenon, Kaukaan, Kesämäen, Kimpisen, Lauritsalan, Pontuksen sekä Sammonlahden Uus-Lavolan toimipisteeseen. Perustettavia ryhmiä on yhteensä saman verran kuin vuonna 2023 eli 11.

Perustettaessa edellä mainitut ryhmät vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelun voi aloittaa 24 % ikäluokan oppilaista.

Hybridiryhmät Myllymäkeen ja Kimpiseen

Myllymäessä ja Kimpisessä aloitetaan hybridiryhmät, sillä vapaaehtoisten A2-kielten valintojen määrät hajautuvat sekä kielten että koulujen kesken.

Opetuspäällikkö Heidi Laarin mukaan hybridiryhmissä opettaja työskentelee yhdellä koululla samassa tilassa osan oppilaiden kanssa ja samanaikaisesti osa oppilaista osallistuu opetukseen etäyhteyksien välityksellä toiselta koululta koulunkäynninohjaajan valvonnassa.

– Tavoitteena on, että opettaja vuorottelee vuoroviikoin oppilasryhmien kanssa lähi- ja etäopetuksessa. Hybridiopetus antaa oppilaille tasapuolisemman mahdollisuuden aloittaa vapaaehtoinen A2-kieli, vaikka omassa koulussa ei A2-kielen ryhmäkoko tulisi täyteen.

– A2-kielen hybridiopetuksen ryhmiä perustetaan yläkoulualueille siten, että hybridiopetuksen ryhmät yhdistyvät yläluokille siirryttäessä yhdeksi lähiopetuksen ryhmäksi.

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen Vieraat kielet ja kansainvälisyys -työryhmä on tuottanut A2-kielten opettajien tueksi materiaalia ja koulutusta, jotta heillä on mahdollisimman hyvät tiedot ja taidot hallita kielten hybridiopetuksen ryhmää.

– Kielten hybridiopetuksen toteutuksessa kiinnitetään erityisesti huomiota opetuksen ja oppimisen vuorovaikutteisuuteen sekä toiminnallisuuteen, Laari sanoo.

Lisätietoja:

Mari Routti, opetustoimenjohtaja
puh. 040 837 2646, mari.routti@edu.lappeenranta.fi

Heidi Laari, opetuspäällikkö
puh. 040 1595488, heidi.laari@edu.lappeenranta.fi