Suosikit

Arboretumin eteläosan puistosuunnitelmat nähtävänä 4.–18.3.2024 – asukastilaisuus aiheesta kaupungintalolla 11.3.2024 klo 17

JULKAISTU 1.3.2024, 11.23

Syksyinen kuva Lappeenrannan Arboretumista ja vesitorni.

Lappeenrannan kaupungin kaupunkikehitys-toimialaan kuuluva kadut ja ympäristö -vastuualue on laatinut kuluneena talvena puistosuunnitelmat Arboretumin, eli puulajipuiston, eteläosalle. Suunnitelmat ovat asukkaille julkisesti nähtävänä 4.–18.3.2024 välisen ajan. Lisäksi suunnitelmia esitellään niistä kiinnostuneille kaupungintalolla asukastilaisuudessa maanantaina 11.3.2024 klo 17 alkaen.

Arboretumin eteläosan puistosuunnitelmiin voi tutustua kaupungintalon 1. kerroksessa Asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1) sekä verkossa kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Liikenne ja kaupunkiympäristö > Katujen ja kaupunkiympäristön suunnittelu ja rakennuttaminen > Nähtävillä olevat suunnitelmat.

Mahdolliset muistutukset puistosuunnitelmista on jätettävä kirjallisina viimeistään 18.3.2024

  • postitse osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, Kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta
  • sähköpostilla: kirjaamo@lappeenranta.fi tai
  • toimittamalla muistutus henkilökohtaisesti Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, kaupungintalo 1. krs

Puistosuunnitelmat Arboretumin eteläosaa koskien

Lappeenrannan Taikinamäen ja Lepolan alueelle sijoittuva Arboretum on vuonna 1980 perustettu puulajipuisto, joka jakautuu kahteen osaan sijoittuen Valtakadun pohjois- ja eteläpuolille. Nyt laaditut puistosuunnitelmat koskevat Arboretumin eteläosaa, joka rajautuu pohjoisessa Valtakatuun, idässä Lepolankatuun, etelässä Armilan hyvinvointiaseman, Saimaan ammattiopisto Sammon tontteihin sekä asuinkerrostalojen korttelialueeseen ja lännessä vesitornin tonttiin. Vesitornin ympäristö ei ole asemakaavassa puistoaluetta, joten sille ei ole laadittu puistosuunnitelmaa, vaan ympäristön yleissuunnitelma, joka on puistosuunnitelmien oheismateriaalina.

Arboretumin puistosuunnittelun alussa 14.11.–1.12.2023 järjestettiin asukaskysely, jossa oli mahdollisuus kertoa puistoa koskevat hyvät ja kehitettävät asiat sekä esittää puistoa koskevat toiveet puiston suunnittelijoille. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 75 kappaletta. Suurin osa vastaajista olivat Lappeenrannan nykyisiä tai entisisiä asukkaita, ja pienelle osalle vastaajista kaupunki oli tuttu muun muassa matkailun tai töiden kautta. Moni vastaajista käyttää puistoaluetta päivittäin ja enimmäkseen päiväaikaan. Yleisimmin puistossa ulkoillaan, lenkkeillään, tutustaan kasveihin ja vieraillaan lasten liikennepuistossa.

Kyselyn vastausten mukaan puiston nykytilassa hyviksi asioiksi koettiin erityisesti puusto ja kasvillisuus, vesitornin ympäristö ja liikennepuisto leikkialueineen. Kehitettävää taas nähtiin olevan muun muassa valaistuksessa ja kulkuväylien kunnossa. Puistoon toivottiin lisää istutuksia, penkkejä, roska-astioita ja toimintoja, esimerkiksi kuntoilupaikkaa. Asukaskyselyssä annetut vastaukset ovat olleet arvokasta taustatietoa puiston suunnittelijoille. Puistosuunnitelmissa on huomioitu monia asukkaiden esittämiä toiveita ja kehitysehdotuksia.

Puistosuunnitelman tavoitteena on, että Arboretum tarjoaisi jatkossa entistä monipuolisemmin virkistäytymismahdollisuuksia ja toimintoja puiston käyttäjille. Valaistuksella mahdollistetaan miellyttävä puistoympäristö myös pimeän aikaan. Puiston alueelle onkin laadittu erillinen valaistuksen konsepti- ja periaatesuunnitelma. Puiston kasvillisuutta kehitetään monimuotoisemmaksi Arboretumin henkeen. Puustoa, pensaita, perennoja ja sipulikasveja tullaan lisäämään eri puolille puistoa. Vanhaa puustoa vaalitaan ja tulevaisuudessa niille laaditaan erillinen hoitosuunnitelma. Puiston kunnossapidon tavoitteita on määritelty. Esimerkiksi nurmena, niittynä ja metsänä hoidettavia alueita on tarkasteltu sekä kunnossapitoluokkia päivitetty. Suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa puiston kulkuyhteydet, kasvillisuus, toiminnot, valaistus ja esteettömyys.

Arboretumin eteläosan puistosuunnitelmat viedään kaupunkikehityslautakunnan hyväksyttäväksi kevään 2024 aikana. Jatkossa puistoalueen suunnittelua jatketaan toteutussuunnitellulla, jolloin tarkennetaan puistosuunnitelman suunnitteluratkaisuja. Puiston rakentamista lähdetään toteuttamaan vaiheittain, ja työ tulee jakautumaan useammalle vuodelle.

Lappeenrannan Arboretumin toteutus kuuluu Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -hankkeeseen. Rahoittajana toimii Etelä-Karjalan liitto.

Lisätiedot:

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri
Puh 040 653 0935, laura.ratilainen@lappeenranta.fi

Anne Veijovuori, ympäristösuunnittelija
Puh 040 125 4092 anne.veijovuori@lappeenranta.fi