Favorites

Decision making and administration

Lappeenrannan kaupungin luottamuselin- ja operatiivinen päätöksenteko- ja hallinto-organisaatio, talous, strategia ja päätökset.