Etusivu PalvelutYhtenäislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Moniurakointi Heikkilä Oy
Ajankohtaista
5.8.2018 23:00

Yhtenäislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Moniurakointi Heikkilä Oy

Moniurakointi Heikkilä Oy on jättänyt lupalautakunnalle seuraavan yhtenäislupahakemuksen, joka koskee Lappeenrannan kaupungin tilalle Timperin yhteismetsä (405-874-1-1) sijoittuvaa toimintaa:

- Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus kiviaineksen ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 1,85 ha haettu ottamismäärä on 55 000 ktrm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

- Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta.

Toiminnanharjoittaja hakee lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta YSL 199§ ja MAL 21 § mukaan.

Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla ja Lappeenrannan kaupungin nettisivulla 6.8.- 4.9.2018 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä asiasta muistutuksen. Muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteensä asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan kirjallisena viimeistään 4.9.2018 osoitteeseen: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksista antaa ympäristötarkastaja vs. Virpi Valkeapää p. 040 840 9951

Lappeenrannassa 2.8.2018

LUPALAUTAKUNTA