Etusivu PalvelutYhtenäislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Lemi/Kuitto Oy
Ajankohtaista
24.7.2018 18:00

Yhtenäislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Lemi/Kuitto Oy

Kuitto Oy on jättänyt lupalautakunnalle seuraavan yhtenäislupahakemuksen, joka koskee Lemin kunnan tilalle Surmasilta (416-405-1-86) sijoittuvaa toimintaa:

- Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus hiekan, soran ja kiviaineksen ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 1,25 ha haettu ottamismäärä on 81 000 ktrm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

- Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Kalliokiviaineksen kokonaismäärä on noin 5 000 ktrm3.


Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla ja Lappeenrannan kaupungin nettisivulla sekä Lemin kunnantalolla 26.7 – 24.8.2018 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta sekä Lemin kunnantalolla, Toukkalantie 2, 54710 Lemi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä asiasta muistutuksen. Muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteensä asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan kirjallisena viimeistään 24.8.2018 osoitteeseen: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksista antaa ympäristötarkastaja vs. Virpi Valkeapää p. 040 840 9951

Lappeenrannassa 23.7.2018

Lupalautakunta