Etusivu PalvelutYhtenäislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Lahnäjärven kylä/LT Granit Oy
Ajankohtaista
24.9.2018 18:00

Yhtenäislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/Lahnäjärven kylä/LT Granit Oy

LT Granit Oy on jättänyt lupalautakunnalle seuraavan yhtenäislupahakemuksen, joka koskee Lappeenrannan Lahnajärven kylän tilalle Pesämäki 405-572-11-31sijoittuvaa toimintaa:

- Maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus maa- ja kiviaineksen ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on n. 9,3 ha, haettu ottamismäärä on 400 000 ktrm3. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

- Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa.

Hakija hakee YSL 199 §:n ja MAL 21 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Hakemuksesta kuulutetaan Lappeenrannan kaupungin ilmoitustaululla ja Lappeenrannan kaupungin nettisivulla 25.9 – 24.10.2018 välisenä aikana ja tänä aikana lupahakemus on nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamossa, os. Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä asiasta muistutuksen. Muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteensä asian johdosta. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan kirjallisena viimeistään 24.10.2018 osoitteeseen: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksista antaa ympäristötarkastaja vs. Virpi Valkeapää p. 040 840 9951

Lappeenrannassa 21.9.2018

LUPALAUTAKUNTA