Etusivu PalvelutWilliparkki tarjoaa vammaisen pysäköintiluvalla maksuttoman pysäköinnin P-City ja P-Pormestari pysäköintitaloissaan
Ajankohtaista
6.5.2020 10.00

Williparkki tarjoaa vammaisen pysäköintiluvalla maksuttoman pysäköinnin P-City ja P-Pormestari pysäköintitaloissaan

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä teki keväällä 2018 aloitteen maksuttomasta pysäköinnistä Williparkki Oy:n omistamiin pysäköintitaloihin vammaisen pysäköintiluvan haltijoille. Vuoden 2019 alusta tehtiin päätös, että Williparkki tarjoaa maksuttoman pysäköinnin lappeenrantalaisille vammaisen pysäköintiluvan haltijoille P-City ja P-Pormestari pysäköintitaloissaan. Kyseessä on lyhytaikapysäköinti, jonka kesto on enintään 24 tuntia kerrallaan.

- Tiedostimme kyllä ettei laki maksuttomasta pysäköinnistä vammaisen pysäköintiluvalla ole pakottava yksityisten pysäköintitilojen suhteen, kertoo Jyry Loukiainen, esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja. – Halusimme kuitenkin tämän aloitteen kautta peräänkuuluttaa Lappeenrannan kaupungin tahtotilaa olla etujoukoissa viemässä esteettömyyttä eteenpäin. Oli todella hienoa, että Lappeenrannan kaupungilla ja sen omistaman Lappeenrannan Toimitilat Oy:n tytäryhtiö Williparkilla oli tahtotilaa toteuttaa tämä aloite, Loukiainen kiittelee kaupunkia sekä yksityistä pysäköintitaloa.

- Williparkin omistamiin pysäköintitaloihin, P-City ja P-Pormestari, on asennettu automaattiset rekisterinumeron tunnistuslaitteet, joiden myötä myös vammaisen pysäköintiluvalla liikkuvien on mahdollista päästä kulkemaan esteettömästi pysäköintitaloon ja myös maksutta, kertoo käytännöstä Marko Markkanen, Williparkin palveluisännöitsijä. - Maksuton lyhytaikapysäköinti toteutetaan siis automaattiseen rekisterinumeron tunnistamiseen perustuen.

Henkilön, jolla on vammaisen pysäköintilupa tulee ilmoittautua etukäteen Williparkille, ohjeistaa Markkanen lappeenrantalaisia vammaisen pysäköintiluvan haltijoita.

Maksuttoman lyhytaikapysäköinnin toteuttamiseksi Williparkki tarvitsee seuraavat tiedot:

• käyttäjän yhteystiedot, nimi, osoite ja puhelinnumero
• käyttäjän / käytettävän ajoneuvon rekisterinumero
• kopio vammaisen pysäköintiluvasta, (luvan numero ja voimassaoloaika)

Tiedot voi lähettää sähköpostilla: anne.lahikainen@lappeenranta.fi sekä marko.markkanen@lappeenranta.fi tai postitse: Williparkki Oy, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Williparkki ohjeistaa tarkemmin käytännöistä maksuttoman pysäköinnin käyttäjiä kun he ovat ensin ilmoittautuneet Williparkille.

Vammaisen pysäköinti Kuva Piaxabay.pngLakiin perustuva maksuttomuus

Tieliikennelaissa on määritelty, että vammaisen pysäköintiluvalla saa ajoneuvon pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta ja alueelle, missä pysäköinti on liikennemerkein kielletty sekä sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi.

Lappeenrannassa kaupunkikeskustan suunnittelu on yhä enenevissä määrin siirtänyt maanpäällisiä julkisia pysäköintipaikkoja yksityisiin maan aIla sijaitseviin pysäköintitaloihin. Tämä on aiheuttanut haittaa toimintarajoitteisille.

- P-Pormestarin ja P-Cityn pysäköintitalojen rakentamisen johdosta maanpäältä poistuneille Inva-paikoille on saatu kuitenkin toteutettua uudet korvaavat paikat, kertoo Williparkin palveluisännöitsijä.

Maanalaisen tai minkä tahansa portilla suljetun pysäköintitalon lippuautomaatilla toimiminen ei ole toimintarajoitteiselle helppoa, joillekin jopa mahdotonta. Toimintarajoitteinen kokee fyysisesti hankalaksi, vammasta riippuen, kurottautua ottamaan lippuautomaatilta sisään mennessä lippua ja vastaavasti ulos mennessä syöttämään lippuautomaattiin lippua.

Toimintarajoitteinen ei myöskään pysty samassa ajassa suoriutumaan asioista verrattuna ilman rajoitteita olevaan henkilöön. Hänelle menee asioiden toimittamiseen vammasta riippuen enemmän aikaa.

- Vammaisen pysäköintilupa myönnetään aiheesta ja tarpeesta. Sen tarkoitus on helpottaa toimintarajoitteisten elämää ja auttaa toimintarajoitteisia toimimaan mahdollisimman tasavertaisina yhteiskunnassa, toteaa esteettömyystyöryhmän puheenjohtaja.

Lisätietoja Williparkki Oy:

Anne Lahikainen, puh. 040 673 5700
Marko Markkanen, puh. 0400 279 648

Lisätietoja Lappeenrannan vammaisneuvosto:

Pia Pulliainen, puh. 040 5494 740 / pia.pulliainen@lappeenranta.fi

Lappeenrannan kaupungin vaikuttamistoimielin, vammaisneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vammaisneuvosto koostuu kaupungissa toimivien eri lappeenrantalaisten vammaisjärjestöjen Lappeenrannassa asuvista edustajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista.

Vammaisneuvosto on yhteistyöelin, jonka kautta saadaan vammaisten asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon muun muassa asioissa, joilla on vaikutusta vammaisen lappeenrantalaisen elinoloihin, hyvinvointiin ja yhdenvertaiseen osallisuuteen yhteisön jäsenenä.