Etusivu PalvelutVammaisneuvosto kiirehtii vammaiskuljetuspalveluiden pikaista kuntoonsaattamista!
Ajankohtaista
11.9.2018 8:57

Vammaisneuvosto kiirehtii vammaiskuljetuspalveluiden pikaista kuntoonsaattamista!

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvosto on huolestuneena seurannut 30.7.2018 alkaen Eksoten vammaiskuljetuspalveluiden radikaalia huonontumista.

Neuvoston jäsenet ovat saaneet myös paljon palautetta verkostoiltaan, Eksoten vammaiskuljetuksia käyttäneiltä henkilöiltä. Vammaisneuvosto haluaa nostaa alueellisesti esille muun muassa Joutsenon alueen sekä taajama-alueen ulkopuolisen alueen, josta on tullut paljon yhteydenottoja kyytipalvelu-asiakkailta huonosta vammaiskuljetuspalvelusta.

- Vammaiset ovat kokeneet, etteivät uskalla kohta edes kokeilla vammaiskuljetuksia, koska heille on tullut pelko heitteillejätöstä. Tästä seurauksena aiheutuu vammaisen henkilön segregoituminen, eristäytyminen normaalista yhteiskunnallisesta elämänrytmistä, toteaa Jaana Kauppinen, vammaisneuvoston puheenjohtaja huolestuneena.

Vammaiskuljetuksia käyttäneet henkilöt ovat joutuneet odottamaan tietyksi ajaksi tilaamaansa kuljetusta sekä myös paluukuljetusta esim. kauppa- tai harrastusreissuiltaan kohtuuttoman paljon. Välillä tilattua autoa ei ole tullut lainkaan. Myös vammaan nähden on lähetetty sellaista kuljetuspalvelua, ettei se ole soveltunut ko. vammaisen kuljetukseen turvallisesti tai kivuttomasti, tuolloin saapunut auto on pitänyt lähettää pois ja uutta ei ole saatu tilalle.

- Tämä ei ole yhdenvertaista eikä tasa-arvoista kohtelua. Myös vammaisella kuten muillakin ihmisillä on elämässään toimintoja, jotka vaativat luotettavaa aikataulun mukaista palvelua, eikä vain sinne päin, neuvoston puheenjohtaja toteaa.

Vammaisneuvosto korostaa asian kuntoonsaattamisen kiireellisyyttä

- Tärkeintä tässä tilanteessa ei ole toimimattomuuden vikojen ja virheiden aiheuttajan etsintä vaan palvelun pikainen kuntoon saattaminen kaikilta osin ja kaikkien toimijatahojen tiiviinä yhteistyönä, korostaa vammaisneuvosto lausunnossaan.

Neuvosto korostaa lausunnossan myös kuinka, tässä tilanteessa on yksi ainut taho, joka kärsii vammaiskuljetusten toimimattomuudesta kaikista eniten - vammainen henkilö, joka käyttää näitä kuljetuspalveluita!

Suomi ja sitä kautta kaikki kunnat ja sen eri toimijat ovat allekirjoittaneet YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen velvoitteiden toteumista valvoo Suomessakin perustettu ”Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta”. Vammaisneuvosto tuo esille lausunnossaa edellä mainitun sopimuksen sitovan artiklan, koskien esteetöntä ja saavuttavaa sekä yhdenvertaista pääsyä liikenteeseen ja kuljetuksiin:

9. artikla Esteettömyys ja saavutettavuus

1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan ja -järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla.

Lähde: https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

Lisätietoja

Pia Haakana, vammaisneuvoston sihteeri, asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 5494 740