Etusivu PalvelutTarkastukset Lappeenrannan kaupungin Viihtyisä ympäristö –projektin puitteissa kesällä 2018
Ajankohtaista
6.6.2018 12:00

Tarkastukset Lappeenrannan kaupungin Viihtyisä ympäristö –projektin puitteissa kesällä 2018

Lappeenrannan kaupunki jatkaa kesällä 2018 vuonna 2008 aloitettua Viihtyisä ympäristö -projektin tarkastuksia kaupungin puisto- ja viheralueilla, joissa selvitetään kaupungin alueilla tapahtuvaa tavaroiden luvatonta säilyttämistä, maankäyttöä sekä roskaamista. Tähän mennessä tarkastuksia on suoritettu noin 2500 kohteessa. Viihtyisä ympäristö -nimeä kantava projekti toteutetaan Lappeenrannan seudun ympäristötoimen, Lappeenrannan kaupungin maaomaisuuden hallinnan sekä rakennusvalvonnan yhteistyönä.

Tontin ylityksiä_kuva Lpr seudun ympäristötoimi_279x372.jpgAiempien vuosien tarkastukset ovat osoittaneet, että tarvetta säännöllisille tarkastuskierroksille on edelleen. Toimintojen levittäytymisen tonttien ulkopuolelle lisäksi ongelmana on edelleen jätteiden toimittaminen puistoihin ja muille yleisille alueille. Erityisesti puutarhajätteen luvaton vienti kaupungin alueelle on ollut yleistä. Kukkuroinmäen ja Toikansuon puutarhajätteen vastaanottopisteisiin sitä voi viedä ilmaiseksi. Myös kompostointi omalla tontilla on mahdollista.

Tarkastukset ovat alkaneet ja niitä jatketaan kesän ajan Lappeenrannan kaupungin alueella. Pääasiallisia kohteita ovat asuintontit, jotka rajautuvat kaupungin puisto- ja viheralueisiin. Mikäli kotiinne tulee tarkastuksen perusteella kehotus siistiä tonttialueen ympäristöä, siistiytymisen tulee olla annetussa määräajassa valmis. Jälkitarkastuksilla kontrolloidaan alueiden siistiytymistä, ja jos tavaroita löytyy edelleen, on kaupungin mahdollista siirtyä pakkokeinomenettelyihin asian kuntoon saattamiseksi. Lisäksi tarkastetaan myös teollisuus- ja toimitilojen tonttien ympäristöä.

Kaupungin alueille levittäytyminen voidaan määritellä luvattomaksi alueen haltuunotoksi, ja tarvittaessa lopullinen siivouksen maksaja on tässä tapauksessa aina tavaroiden/jätteiden omistaja. Jos tonttien rajat ovat epäselviä, voitte tilata maksullisen rajannäytön mittausinsinööri Ville Ronkaselta puh. 040 5117 827.
Lisätietoa asiasta: Palvelut–Rakentaminen ja maankäyttö–Tontti- ja kartastopalvelut–Maastomittaus ja -kartoitus

Projektin maaomaisuuden hallinnan puolen yhteyshenkilö on tontti-insinööri Esko Kivistö p. 040 7400 376. Ympäristötoimen yhteyshenkilö on ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen p. 0400 815 284.

Hyvää kesää toivottaa

Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala