Etusivu PalvelutSuunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/561 Suokumaa
Ajankohtaista
9.8.2018 23:00

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/561 Suokumaa

Mattinen-Kiinteistöt Oy hakee MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua pientalon käyttötarkoituksen muutokseen asuinkäytöstä toimisto- ja sosiaalitiloiksi ja rakennuksen laajennukseen sekä uuden varastohallin rakentamiseen ja lisäksi aitan siirtoon 561 Suokumaan kylän tilalle Kiviharju RN:o 1:4 (405-561-1-4). Saneerattavan pientalon koko on 106 k-m2 ja laajennus 54 k-m2. Suunniteltu uusi varastohalli on 250 k-m2. Siirrettävä aitta on kooltaan 38 m2. Tilalla on lisäksi olemassa olevina vanhoina hirsirakenteisina rakennuksina 192 m2 navetta, 24,5 m2 varastorakennus ja 22 m2 pihasauna. Tilan kokonaispinta-ala on 7,239 ha ja tila koostuu kahdesta palstasta. Tilasta on myyty 2,78 ha:n määräala peltoa, jolla ei ole vielä lainhuutoa. Rakennuspaikan osoite on Lipiäläntie 758. Hakemus on saapunut kiinteistönumerolle 405-561-1-107M601, josta on muodostettu kiinteistö 405-561-1-4.

Hakemus ja perustelut
Asuinrakennus muutetaan yrityksen käyttöön toimistoksi ja laajennukseen tulevat sosiaalitilat. Rakennuksesta on purettu kuistiosa ja talon yläkerta poistetaan käytöstä. Varastohalli tarvitaan maansiirtokoneiden ja autojen varastointiin. Aittarakennus siirretään sopivampaan paikkaan. Vesihuollosta on tehty suunnitelma.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Joutsenon yleiskaava (kv. hyv. 31.3.1980).
Kaavassa rakennuspaikka on kahden kaava-alueen rajalla: Rakentamiseen soveltuva maa- ja metsätalousalue (merkintä AM) ja täydentämisrakentamisen alue, jolla rakentamisen määrään ja tiiveyteen kiinnitettävä erityistä huomiota (merkintä AT1).

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (vahv. YM 21.12.2011) alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta jossa on merkintä (ma/mv) valtakunnallinen arvokkaan maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue: Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylä.

Alueen rakentamista ohjaa Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys (kv. hyv. 29.8.2016). Alueella ei ole asemakaavaa eikä vireillä ole uutta kaavoitusta.

Asiapaperit ovat nähtävillä 10. - 23.8.2018 Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 23.8.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu