Etusivu PalvelutSuunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/408 Hanhijärvi
Ajankohtaista
13.9.2018 23:00

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/408 Hanhijärvi

Yksityishenkilöt hakevat MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua pientalon, saunamökin ja autokatos/varaston rakentamiseen määräalalle 408 Hanhijärven kylän tilasta Rintelä RN:o 1:30 (405-408-1-30-M604). Uudisrakennukset ovat omakotitalo 165 k-m2, saunamökki 42 k-m2 ja autokatos/varasto 72 k-m2. Tilan Rintelä kokonaispinta-ala on 20 ha ja tila koostuu neljästä palstasta. Rakennuspaikan (määräalan) koko on noin 12300 m2, osoitteessa Hanhijärventie 378. Rakennuspaikalla on olemassa olevina rakennuksina rintamamiestalo 96 k-m2, kuivuri 102 k-m2 ja talousrakennus 192 k-m2. Nämä rakennukset puretaan.

Hakemus ja perustelut
Olemme muuttamassa Lappeenrantaan ja saimme määräalan ostettua, tarkoitus olisi asettua Hanhijärvelle omakotitaloon asumaan. Hanhijärvi saa lisää asukkaita, ja ränsistyneistä taloista päästään eroon. Rintamamiestalo puretaan, kun uusi omakotitalo on valmis. Kuivuri puretaan sen jälkeen kun rintamamiestalo on purettu. Sortumispisteessä olevalle talousrakennukselle on haettu purkulupaa 27.8.2018. Rakennetaan uusi omakotitalo ja saunamökki, jossa oleskelutila. Lisäksi rakennetaan uusi autokatos, jossa mahdollisesti varasto-osa.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Lappeenrannan eteläisen alueen osayleiskaava, kv. hyv. 30.3.1981. Kaavassa rakennuspaikka on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

Etelä-Karjalan maakuntakaavassa (vahv. YM 21.12.2011) alue on taajamatoimintojen aluetta (A), jossa on merkintä (ma/km) maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö. Osa-alueen maankäytön ja toimenpiteiden suunnittelussa on otettava huomioon rakentamisen soveltuminen arvokkaaseen ympäristöön.

Alueen rakentamista ohjaa Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestys (kv. hyv. 29.8.2016). Alueella ei ole asemakaavaa.

Kaupunkisuunnittelu laatii parhaillaan eteläisen osa-alueen 2. vaiheen osayleiskaavaa, johon myös kyseinen rakennuspaikka kuuluu. Tavoitteena on päivittää Lappeenrannan voimassa oleva, kaupunkimaisen alueen kattava keskustaajaman osayleiskaava. Aikataulullisesti tavoitteena on, että eteläisen osa-alueen osayleiskaavan 2. vaihe olisi kaupunginvaltuuston hyväksyttävänä vuonna 2020.

Asiapaperit ovat nähtävillä 14. - 27.9.2018 Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 27.9.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu