Etusivu PalvelutSaimaan kanavan ratasillan ratasuunnitelman hyväksymispäätös nähtävillä
Ajankohtaista
6.7.2018 11:00

Saimaan kanavan ratasillan ratasuunnitelman hyväksymispäätös nähtävillä


Liikennevirasto on päätöksellään, LIVl/4400/04.01.01/2016 hyväksynyt ra-
talain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Saimaan kanavan ratasilta

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljen-
nöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 9.7.-8.8.2018
Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelukeskus Winkissä, Villimiehenkatu 1,
1. kerros, 53100 Lappeenranta. (Ratalaki 90 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Maija
Salonen, puhelin +358 295 34 3841, sähköposti maija.salonen@liikennevi-
rasto.fi, jolta voi myös tilata jäljennöksen hyväksymispäätöksestä ja suun-
nitelmapiirustuksista.

Lappeenranta 6.7.2018

Kaupunginhallitus