Etusivu PalvelutReilun 200 000 euron rahoitus Etelä-Karjalan julkisten hankintojen kehittämiseen
Ajankohtaista
22.5.2018 8:00

Reilun 200 000 euron rahoitus Etelä-Karjalan julkisten hankintojen kehittämiseen

Etelä-Karjalan kunnallisten hankintojen kehittämiseen on saatu 207 210 euron hankerahoitus ajalle 1.9.2018−28.2.2020. Rahoituksen myönsi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -Suomen rakennerahaston ohjelmasta.

Hankinnat Etelä-Karjalassa Haltuun (HEH) -hankkeen toteuttajina ovat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Etelä-Karjalan muut kunnat yhteistyössä Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n kanssa. HEH kehittää Lappeenrannan ja Länsi-Saimaan kuntien hankintojen suunnittelukäytäntöjä erityisesti kestävän kehityksen ja innovatiivisten hankintojen näkökulmasta sekä tuottaa hankinta-asiamiespalveluja koko maakunnan alueelle.

Hankkeeseen palkataan määräajaksi maakunnallinen hankinta-asiamies, joka työskentelee Lappeenrannan kaupunkiorganisaation Wirma-tiimissä. Lisäksi palkataan määräajaksi kaksi hankintasuunnittelijaa, jotka työskentelevät konsernipalvelujen hankintapalveluissa.

Lappeenrannan kaupungin strategiajohtaja Markus Lankisen mukaan hankintakäytäntöjä kehittämällä voidaan edistää merkittävästi maakunnallisten yritysten kasvua ja näin parantaa työllisyyttä.

− Hankintojen suunnitteluun on tarpeen panostaa entistä enemmän niin hankintaorganisaatioissa kuin myös palveluja tarjoavissa yrityksissä. Hankintaorganisaatioiden ja yrittäjien yhteishankkeessa pystymme merkittävällä tavalla edistämään keskinäistä vuoropuheluamme ja kehittämään käytäntöjä puolin ja toisin, Lankinen toteaa.

Hän korostaa, että hankkeen uutuusarvo verrattuna muualla Suomessa toteutettuihin hankinta-asiamiespalveluihin on, että nyt nostetaan vahvasti esille hankintaorganisaatioiden sisäisten käytäntöjen ja asenteiden muuttamista.

Hankintajohtaja Aki Fihlmanin mukaan organisaatioissa on entistä paremmin oivallettava yrittäjien aikatauluja ja tuotantomahdollisuuksia sekä -kapasiteettia.

− Tuotantomääriin voitaisiin vaikuttaa muun muassa edistämällä maakunnallisten yritysverkostojen muodostamista. Toisaalta myös jopa käsitteiden ymmärtämisessä saattaa olla eroavuuksia. Lisäksi järjestämme yrittäjille koulutusta esimerkiksi tarjousten laatimiskäytännöistä, Fihlman sanoo.

Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari kertoo, että julkiset hankinnat ovat pitkään olleet yrittäjien ja kuntien välisen kehitystyön teemana. Yrittäjät kokevat, että kuntien hankintapolitiikka on hyvin tärkeä osa kuntien elinvoimaisuutta.

− Etelä-Karjalassa kuntien hankintaosaaminen ei ole riittävällä tasolla. Hankkeen myötä tilaajien ja toimittajien vuoropuhelu voi kehittyä entistä ennakoivammaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Tavoitteena on, että yhä useampi paikallinen pk-yritys voisi osallistua hankintoihin, Holtari kuvailee.

Tarve hankintakäytäntöjen kehittämiseen nousi esille Lappeenranta−Imatra-kaupunkiseudun innovatiivisten hankintojen kehittämisohjelmassa ja on ollut pitkään Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n edunvalvontateemana.

Lisätietoja:
Lappeenrannan kaupunki, strategiajohtaja Markus Lankinen, puh. 040 701 7328, markus@lankinen@lappeenranta.fi

Hankintapalvelut, hankintajohtaja Aki Fihlman, 044 791 5540, aki.fihlman@lappeenranta.fi

Etelä-Karjalan Yrittäjät ry, toimitusjohtaja Jami Holtari, puh. 0400 551 435, jami.holtari@yrittajat.fi