Etusivu PalvelutPoikkeamislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/9 Peltola
Ajankohtaista
4.11.2018 23:00

Poikkeamislupahakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/9 Peltola

Assi Group Oy hakee MRL 171-174 §:n mukaista lupaa poiketa Lappeenrannan rakentamisjärjestyksen mukaisista autopaikkalaskelman perusteista sekä lupaa rakentaa vesikatolle saunaosasto aputiloineen siten, että niitä ei lueta asemakaavassa osoitettuun rakennusoikeuteen 9 Peltolan kaupunginosan korttelin 33 tontille 3 (405-9-33-3). Tontin pinta-ala on 1956 m2. Käytetty rakennusoikeus on (US 250 mm) 4485 k-m2. Rakennettava kerrosala on 5029 k-m2 (rakennus) + 21 k-m2 (jätekatos), yhteensä 5050 k-m2.

Hakemus ja perustelut
Poikkeamista haetaan rakennuksen autopaikoitusmitoituksen laskemiseksi yleisen käytännön mukaan. Autopaikkalaskelman perusteena käytetään rakennusoikeutta. Saunaosastoa aputiloineen ei lueta asemakaavassa osoitettuun rakennusoikeuteen.
Autopaikkalaskelma rakennusoikeuden 4485 k-m2 mukaan on: 60 k-m2/ 1 ap = 75 ap.
Autopaikkoja toteutuu 13 ap. Kaupungin hallinnoimasta yleisestä pysäköintilaitoksesta on varattava autopaikkaoikeudet: 75 ap - 13 ap = 62 ap - 30% = 44 autopaikalle.

Kaavallinen tilanne
Asemakaavassa, (kv. hyv. 22.2.2016) tontti on asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL). Kaavassa sallittu kerrosluku on viisi ja rakennusoikeutta on 4500 k-m2. Kaavassa on osoitettu maanalainen tila, johon saa sijoittaa autojen säilytyspaikan kahteen kerrokseen, sekä varasto- ja väestönsuojatiloja.

Yleisissä määräyksissä mainitaan lisäksi mm. autopaikoista:

Liike- ja toimistotilat 1 ap/60 k-m2, majoitus- ja ravintolatilat 1 ap/90 k-m2, asunnot 1 ap/75 k-m2, palveluasuminen 1 ap/180 k-m2. Mikäli autopaikkoja sijoitetaan nimeämättöminä läheiseen yleiseen pysäköintilaitokseen, voidaan niiden määrästä vähentää 30% kerrosalan edellyttämästä autopaikkamääräyksestä. Yleisellä pysäköintilaitoksella tarkoitetaan kaupungin hallinnoimaa pysäköintilaitosta. Maanalaisten paikoitustilojen suunnittelussa tulee huomioida ja selvittää rakentamisen vaikutukset pohjaveden pinnan tasoon sekä tarvittaessa vaikutukset pohjaveden virtaussuuntiin. Kaava-alueella oleva tonttijako on sitova.

Asiapaperit ovat nähtävillä 5. – 19.11.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 19.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavasuunnittelija Matti Kettunen p. 040 4849 745.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu